Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (česko-anglický slovník)

 

Pro český výraz rychle bylo nalezeno překladů: 77 (přesná shoda: 8, obsahující výraz: 69).

 

český výraz CZ   EN anglický překlad
rychle - at a good clip
rychle - by leaps and bounds
rychle - chop-chop
rychle - fast adv:
{fEst}
rychle - quickly adv:
{kwIkli:}
rychle - rapidly adv:
{rEpHdli:}
rychle - speedily adv:
{spi:dHli:}
rychle - swiftly adv:
{swIftli:}
a rychle! - pronto
{pra:ntC}
bleskurychle - at the drop of a hat
bleskurychle - in a flash
bleskurychle - trice
{trTs}
cesta nejrychlejšího přístupu - most rapid approach path [eko.]
co nejrychleji - as soon as possible [zkr.]
co nejrychleji - ASAP (as soon as possible) [zkr.]
druh rychlé ještěrky - racerunner n: [zoo.]
lat. Cnemidophorus
chtějící rychle zbohatnout - get-rich-quick
jet rychle autem - boot it
krychle - cube n: [mat.]
{kju:b}
krychle - cubes pl.
{kju:bz}
mluvit rychle - troll v:
{trCl}
nejrychleji - quickest
{kwIkIst}
nejrychlejší - fastest adj:
{fEstHst}
nejrychlejší - fleetest adj:
nejrychlejší - quickest adj:
{kwIkIst}
nejrychlejší - speediest adj:
nejrychlejší - swiftest adj:
{swIftHst}
rychle a špinavě - quick and dirty
používá se např. pro označení narychlo udělané změny ve zdrojovém kódu programu
rychle a zmateně - pell-mell
rychlé míchání - quick stirring [eko.]
rychlé občerstvení - fast food
rychlé občerstvení - fast-food
rychle odpovědět - blurt out
rychle opéci - stir-fry
rychlé převíjení vpřed - fast-forward
rychle skoncovat s - make short work of [fráz.]
rychle stoupat - soar
{sOr}
rychlé studium - a quick study
rychle uchopit - snaffle
rychle uvařit - cook up v:
rychle vyřídit - toss off
rychlé zapsání - jotting n:
rychle zapsaný - jotted
{Za:tId}
rychle zmrazený - quick-froze
rychle zmrazený - quick-frozen
rychle zmrazit - quick-freeze
rychleji - faster
{fEstR}
rychleji - quicker
{kwIkR}
rychleji nežli stačíš říci Jack Robinson - quicker than you can say Jack Robinson
rychlejší - faster
{fEstR}
rychlejší - quicker adj:
{kwIkR}
rychlejší - speedier adj:
{spi:di:R}
rychlejší - swifter adj:
{swIftR}
rychlejší než allegro - allegretto
řidič jedoucí příliš rychle - speeder
snažit se rychle dostat (kam) - make a run (for) [fráz.]
udělat rychle - knock up
uloženo v rychlé vyrovnávací paměti - cached adj: [it.]
umět rychle a přesně počítat - be quick and accurate at figures
urychlen - accelerated adj:
{EkselRJtHd}
urychle - double-quick
urychle - post-haste
urychle - acceleration n:
{EkselRJLHn}
urychle - accelerations n: pl.
urychle - speedup
{spi:dAp}
urychle - expedited adj:
{ekspIdTtId}
urychle - hastened adj:
{hJsHnd}
velmi rychle - before you can say Jack Robinson
vyřídit rychle - toss off
zrychlená eroze - accelerated erosion [eko.]
zrychle - acceleration n:
{EkselRJLHn}
zrychle - accelerations n: pl.
zrychle - quickening n:
{kwIkHnIN}
zrychle - speed-up n:
zrychle - speedup n:
{spi:dAp}
zrychle - accelerated adj:
{EkselRJtHd}
zrychle - quickened adj:
{kwIkHnd}

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

 

Přeložit rychle do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "rychle" v českém výkladovém slovníku

 


Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž