Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (česko-anglický slovník)

 

Pro český výraz loučení bylo nalezeno překladů: 42 (přesná shoda: 2, obsahující výraz: 40).

 

český výraz CZ   EN anglický překlad
loučení - goodbyes n: pl.
loučení - leave-taking n:
alicyklická sloučenina - alicyclic compound [eko.]
alifatická sloučenina - aliphatic compound [eko.]
aminosloučenina - amine compound [eko.]
aromatická sloučenina - aromatic compound [eko.]
druh sloučeniny - dimer
{dTmR}
fluorouhlíková sloučenina - fluorocarbon n:
{flUrCka:rbHn}
halonová sloučenina - halon n:
{hJla:n}
loučení se svobodou - stag night n:
loučení se svobodou - stag party n:
národní systém vyloučení vypouštění polutantů - NPDES [eko.]
odloučení - detachment n:
{dItESmHnt}
odloučení - disassociation n:
odloučení - disunion n:
{dIsju:njHn}
odloučení - divorce n:
{dIvOrs}
odloučení - divorcement n:
odloučení - isolation n:
{TsHlJLHn}
odloučení - secession n:
{sIseLHn}
odloučení - seclusion n:
{sIklu:GHn}
odloučení - segregation n:
{segrHgJLHn}
opětovné sloučení - reintegration n:
opticky aktivní sloučenina - chiral n:
organochlorová sloučenina - organochlorine [eko.]
rozloučení - farewell n:
{ferwehl}
rozloučení - separation n:
{sepRJLHn}
rozloučení - valediction n:
s vyloučením - exclusive of
sloučení - amalgamation
{HmElgHmJLHn}
sloučení - incorporation n:
{InkOrpRJLHn}
sloučení - merger n:
{mRZR}
sloučení - merging n:
{mRZIN}
sloučenina - compound n:
{kHmpVnd}
sloučenina aminové skupiny - amino
{Hmi:nC}
sloučenina posilující imunitu - interleukin
{IntRlu:kIn}
sloučeniny - compounds n: pl.
{kHmpVndz}
vyloučení - excluding n:
{Iksklu:dIN}
vyloučení - exclusion n:
{Iksklu:GHn}
vyloučení - expulsion n:
{IkspAlLHn}
vyloučení - preclusion n:
vyloučení nul - zero kill
vyloučení pálkaře - put-out n: [sport.]
v baseballu

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

 

Přeložit loučení do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "loučení" v českém výkladovém slovníku

 


Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž