Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (česko-anglický slovník)

 

Pro český výraz laskav bylo nalezeno překladů: 50 (přesná shoda: 2, obsahující výraz: 48).

 

český výraz CZ   EN anglický překlad
laskav - good
{gUd}
laskav - kind
{kTnd}
afektovaná laskavost - rose-water
laskavě - amiably adv:
{Jmi:Hbli:}
laskavě - gently
{Zentli:}
laskavě - good-naturedly adv:
laskavě - graciously adv:
{grJLHsli:}
laskavě - kindly adv:
{kTndli:}
laskavě - obligingly adv:
{HblTZINli:}
laskavec - amaranth n:
{EmREnQ}
laskavec - tumbleweed n:
laskavější - gentler adj:
{ZentlR}
laskavost - amiability n:
{Jmi:HbIlHti:}
laskavost - amiableness n:
laskavost - attentiveness n:
{HtentIvnHs}
laskavost - benevolence n:
{bHnevHlHns}
laskavost - benignity n:
laskavost - boon n:
{bu:n}
laskavost - clemency n:
{klemHnsi:}
laskavost - courtesy n:
{kRtHsi:}
laskavost - favour n:
laskavost - good turn n:
laskavost - goodness n:
{gUdnHs}
laskavost - graciousness n:
laskavost - kindliness n:
laskavost - kindness n:
{kTndnHs}
laskavost - obligation n:
{a:blHgJLHn}
laskavosti - favours n:
laskavý - amiable adj:
{Jmi:HbHl}
laskavý - benign adj:
{bInTn}
laskavý - benignant adj:
laskavý - caring adj:
{kerIN}
laskavý - fond adj:
{fa:nd}
laskavý - friendly adj:
{frendli:}
laskavý - good adj:
{gUd}
laskavý - good-hearted adj:
laskavý - gracious adj:
{grJLHs}
laskavý - kind
{kTnd}
laskavý - loving
{lAvIN}
laskavý - obliging
{HblTZIN}
laskavý - warm-hearted adj:
laskavý - warmhearted adj:
mlaskavý polibek - smacker
nejlaskavější - kindest adj:
{kTndHst}
nejlaskavější - kindliest adj:
nelaskavě - unkindly adv:
nelaskavost - ungraciousness n:
nelaskavý - unkind adj:
{HnkTnd}
pomlaskávat - tut v:
{tAt}
prokázat laskavost - oblige
{HblTZ}

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

 

Přeložit laskav do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "laskav" v českém výkladovém slovníku

 


Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž