Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (česko-anglický slovník)

 

Pro český výraz správně bylo nalezeno překladů: 49 (přesná shoda: 8, obsahující výraz: 41).

 

český výraz CZ   EN anglický překlad
správně - all right
správně - aright
správně - correctly adv:
{kRektli:}
správně - good
{gUd}
správně - properly
{pra:pRli:}
správně - right
{rTt}
správně - rightly
{rTtli:}
správně - well adv:
{wel}
být na správném místě ve správnyý čas - being there
dělat práci správně - cut the mustard
mluvit nesprávně - misspoke v:
{mIsspCk}
naprosto správně - rightly
{rTtli:}
nejsprávnější - soundest adj:
{sVndHst}
nesprávné - false declaration adj:
nesprávně - improperly adv:
{Impra:pRli:}
nesprávně - incorrectly adv:
{InkRektli:}
nesprávně - wrongly adv:
{rONli:}
nesprávně citovaný - misquoted
{mIskwCtId}
nesprávně citovat - misquote
{mIskwCt}
nesprávně hlásit - misreport
nesprávně hláskovaný - misspelt
nesprávné chování - misconduct n:
{mIskHndAkt}
nesprávně informovat - kidding
{kIdIN}
nesprávné interpretování - misinterpreting n:
{mIsIntRprHtIN}
nesprávné pochopení - misreading n:
{mIsri:dIN}
nesprávně poslaný - misdirected
{mIsdIrektId}
nesprávné posouzení - misjudgement
nesprávné posouzení - misjudgment n:
{mIsZAZmHnt}
nesprávně posouzený - misjudged
{mIsZAZd}
nesprávně posuzovat - misjudge
nesprávně použít - misuse
{mIsju:z}
nesprávné použití - misuse
{mIsju:z}
nesprávně přečíst - misread
{mIsri:d}
nesprávně přeložený - mistranslated
nesprávné určení totožnosti - misidentification
nesprávné uvedení - misstatement n:
{mIstJtmHnt}
nesprávné užití - misuse
{mIsju:z}
nesprávně vykládat - misinterpret
{mIsIntRprHt}
nesprávně vyložený - misinterpreted
{mIsIntRprHtId}
nesprávně vyložit - gloss v:
{glOs}
nesprávně založený - mislaid
{mIslJd}
nesprávně zařadit - misfile
použít k nesprávnému účelu - misappropriate
{mIsHprCpri:Jt}
samosprávné město - borough
{bRC}
samosprávné město - burgh
správně načasovaný - well-timed adj:
udat nesprávně - misstate
zcela správně - quite adv:
~ so {kwTt}
zpátky na stopě; správné cestě - back on the track

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

 

Přeložit správně do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "správně" v českém výkladovém slovníku

 


Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž