Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (anglicko-český slovník)

 

Pro anglický výraz part bylo nalezeno překladů: 121 (přesná shoda: 21, obsahující výraz: 100).

 

anglický výraz EN   CZ český překlad
n: part
{pa:rt}
- strana
n: part
{pa:rt}
- složka
n: part
{pa:rt}
- role
n: part
{pa:rt}
- kus
n: part
{pa:rt}
- epizoda
v: part
{pa:rt}
- dělit
part
{pa:rt}
- podíl
part
{pa:rt}
- part
part
{pa:rt}
- dílčí
n: part
{pa:rt}
- kousek
n: part
{pa:rt}
- partie
v: part
{pa:rt}
- rozlišovat
n: part
{pa:rt}
- součástka
v: part
{pa:rt}
- oddělit
part
{pa:rt}
- součást
part
{pa:rt}
- rozcházet se
part
{pa:rt}
- rozejít se
part
{pa:rt}
- díl
part
{pa:rt}
- částečně
n: part
{pa:rt}
- úkol
part
{pa:rt}
- část
a fool and his money are soon parted - hýřil brzy nemá nic
n: a necktie party - oběšení
n: a necktie party - lynčování
n: a part - část
a party to crime - pomoc při zločinu
n: accounting department - účtárna
adverbial participle - přechodník
alpha particle - alfa částice
n: antiparticle - antičástice
adj: apart
{Hpa:rt}
- odloučený
apart
{Hpa:rt}
- odloučeně
apart
{Hpa:rt}
- izolovaně
apart
{Hpa:rt}
- stranou
apart
{Hpa:rt}
- od sebe
apart
{Hpa:rt}
- odděleně
apart from
- nehledě na
apart from
- mimo
apart from
- kromě
n: apartheid
rasová diskriminace v JAR {Hpa:rtTt}
- apartheid
n: apartment
v hotelu {Hpa:rtmHnt}
- pokoj
n: apartment
{Hpa:rtmHnt}
- byt
[stav.] apartment block
- bytový dům
[amer.] apartment building
- blok
[amer.] apartment building
- obytná budova
apartment building
- činžovní dům
apartment building
- činžák
apartment house
- obytná budova
[stav.] apartment house
- bytový dům
n: pl. apartments
{Hpa:rtmHnts}
- pokoje
n: pl. apartments
{Hpa:rtmHnts}
- byty
n: aspartame
{EspRtJm}
- aspartam
be part and parcel of st
- být nedílnou součástí něčeho
beta particle
- částice beta
[eko.] bias, benefit part-whole
- zkreslení, částečné-celkové přínos
[eko.] bias, geographical part-whole
- zkreslení, geografické částečně-celkové
[eko.] bias, part-whole
- zkreslení, částečné-celkové
[eko.] bias, policy-package part-whole
- zkreslení, celkové-částečné balík péče
bipartisan
{bTpa:rtIzHn}
- týkající se dvou stran
adj: bipartite
- oboustranný
adj: bipartite
- dvojdílný
n: body part
- část těla
n: [jmén.] Bonaparte
příjmení {bCnHpa:rt}
- Bonaparte
[eko.] central dam part
- jádro hráze
n: clipart
ilustrační
- obrázek
cocktail party
- koktejlový večírek
[eko.] colloidal particle
- koloidní částice
come apart
- rozpadnout se
come apart
- rozložit se
compartment
{kHmpa:rtmHnt}
- přihrádka
compartment
{kHmpa:rtmHnt}
- oddělení
n: compartment
{kHmpa:rtmHnt}
- kupé
compartmental
{kHmpa:rtmentHl}
- rozdělený na oddíly
compartmental
{kHmpa:rtmentHl}
- rozdělený na části
n: compartmentalisation
- rozčlenění
n: compartmentalization
- rozčlenění
v: compartmentalize
{kHmpa:rtmentHlTz}
- rozčleňovat
v: compartmentalized
{ka:mpa:rtmentHlTzd}
- rozčleňoval
adj: compartmentalized
{ka:mpa:rtmentHlTzd}
- rozčleněný
n: pl. compartments
{kHmpa:rtmHnts}
- úseky
n: pl. compartments
{kHmpa:rtmHnts}
- oddělení
n: copartner
- spolupodílník
n: copartner
- společník
n: copartnership
- spolupodílnictví
copartnership
- spolupartnerství
counterpart
{kVntRpa:rt}
- protějšek
n: pl. counterparts
{kVntRpa:rts}
- protějšky
n: pl. counterparts
{kVntRpa:rts}
- doplňky
n: crash a party
- přijít na večírek bez pozvání
Criminal Investigation Department
- oddělení pro vyšetřování u britské policie
v: depart
{dIpa:rt}
- odcestovat
depart
{dIpa:rt}
- odjíždět
depart
{dIpa:rt}
- odjet
depart
{dIpa:rt}
- odcházet
depart
{dIpa:rt}
- odejít
depart from
- odejít
adj: departed
{dIpa:rtHd}
- zesnulý
adj: departed
{dIpa:rtHd}
- zemřelý
adj: departing
{dIpa:rtIN}
- odjíždějící
n: department
{dIpa:rtmHnt}
- rezort
n: department
{dIpa:rtmHnt}
- resort
n: department
{dIpa:rtmHnt}
- ministerstvo
n: department
{dIpa:rtmHnt}
- katedra
[eko.] department
{dIpa:rtmHnt}
- oddělení, odbor
n: department
{dIpa:rtmHnt}
- úřad
n: department
{dIpa:rtmHnt}
- odbor
department
{dIpa:rtmHnt}
- sekce
department
{dIpa:rtmHnt}
- oddělení
Department of Defense
- Ministerstvo obrany
department store
- obchodní dům
adj: departmental
{dIpa:rtmentHl}
- oborový
adj: departmental
{dIpa:rtmentHl}
- oblastní
n: departmentalization
- rozškatulkování
adv: departmentally
- oblastně
n: pl. departments
{dIpa:rtmHnts}
- oddělení
n: pl. departments
{dIpa:rtmHnts}
- ministerstva
n: pl. departments
{dIpa:rtmHnts}
- katedry
v: departs
{dIpa:rts}
- odplouvá
v: departs
{dIpa:rts}
- odjíždí
departure
{dIpa:rSR}
- odlet
departure
{dIpa:rSR}
- odjezd

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

Přeložit part do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "part" v českém výkladovém slovníku

 


 

Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž