Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (česko-anglický slovník)

 

Pro český výraz byt bylo nalezeno překladů: 105 (přesná shoda: 5, obsahující výraz: 100).

 

český výraz CZ   EN anglický překlad
byt - apartment n:
{Hpa:rtmHnt}
být - be
{bi:}
byť - even if conj:
byt - flat n:
{flEt}
byt - quarters n:
{kwOrtRz}
Bankovní systém snižování úbytků mokřadů - wetland mitigation banking [eko.]
blahobyt - prosperity n:
{pra:sperHti:}
blahobyt - wealth
{welQ}
blahobyt - welfare
{welfehr}
blahobyt - affluent adj:
{Eflu:Hnt}
být - předpřítomný čas - been
{bIn}
být (příjemný) jako kudla v zádech - to be a pain in the neck [fráz.] [hovor.]
mírnější varianta "pain in the ass"
byt a strava - bed and board n:
být atomizováno - atomized
být bez krejcaru - to be broke
být bez peněz - be up a tree [id.]
být beze slov - at a loss for words [id.]
být činný jako - act as
být do počtu - be an also-ran
být do počtu - makeweight
být dobrý - come in handy
být doma - be in n:
být hoden - deserve
{dIzRv}
být inteligentní - be on the ball
být jako lazar - be laid up
být jako stvořený pro něco - be cut out for
být jakž takž přijatelný - get by v:
být k - be for
být konec - be over n:
být mimo (be zonked out) - zonk out
být mimo hru - be out
být mnohem hubenější - a shadow of his former self
být moderní - be with it
být mou Achilovou patou - be my undoing
být na dně - rock bottom [idiom.]
být na lovu - prowl
{prVl}
být na správném místě ve správnyý čas - being there
být na stráži - keep guard
být na svobodě - at liberty
být na úrovni - be on the ball
být nad - be over
být nadně - rock bottom [idiom.]
být nachlazený - have a cold
být náchylný k čemu - prone
{prCn}
být náměsíčný - sleepwalk
být nedílnou součastí - inhere v:
být nedílnou součástí něčeho - be part and parcel of st
být nejistý - a bit at sea
být nejlepší ze všech - be-all, end-all v: [id.]
být nekompatibilní - jarred adj:
{Za:rd}
být nemocen - be sick
být nemódní - be out adj:
být nepromokavý - hold water
být nervózní - jitter v: [hovor.]
být nesen - drift
{drIft}
být nevychovaný - carry on
být obsažen - inhere v:
být odporný - suck v:
{sAk}
být odpovědný za - in charge of
být oplodněn křížem - cross-fertilize
být ošizen - been had
být ozdobou - adorn v:
{HdOrn}
být pevný - be firm
být plný (čeho) - chock-a-block
být po všem - be over
být pod vlivem alkoholu či drog (be zonked out) - zonk out
být podílníkem - pool v:
{pu:l}
být podobný - resemble
{rIzembHl}
být podstatou - inhere v:
být poháněn - drift
{drIft}
být poražen - lose out
být poruchový - account for [id.]
být považován - be thought v:
být pozitivní - buck up adj:
být pro - be for
být prodáván - go with
být proti - be against
být proti - oppose v:
{HpCz}
být protilehlý - subtend
být prověřen - be vetted
být pryč - be away
být příčinou začátku - set off
být připraven - be there
být připravený - about
{HbVt}
být přitahován - fancy
{fEnsi:}
být publikován - come out
být puntičkářský - split hairs
být rád - glad
{glEd}
být realistický - come down to earth
být rozdílný - differ
{dIfR}
být rozumný - make sense
být různý - differ
{dIfR}
být si kvit - a wash
být si vědom - aware
{Hwer}
být sklíčený - mope
být spravedlivý - by the same token
být spravedlivý - do justice
být spravedlivý/rovný i k nepříteli - give the devil his due v:
být starší - predate
{pri:dJt}
být svědkem - witnessing v:
{wItnHsIN}
být svobodný, mít svobodu, svoboda slova - Libre adj:
výraz pochází z románských jazyků, např. španělštiny a francouzštiny
být svým nejhorším nepřítelem - cut your own throat
být škádlen ostatními - a rough time
být typickým představitelem - epitomize
{IpItHmTz}
být u vesla - be in n:

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

 

Přeložit byt do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "byt" v českém výkladovém slovníku

 


Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž