Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (česko-anglický slovník)

 

Pro český výraz oddělit bylo nalezeno překladů: 38 (přesná shoda: 21, obsahující výraz: 17).

 

český výraz CZ   EN anglický překlad
oddělit - abstract v:
{EbstrEkt}
oddělit - clave v:
oddělit - decouple v:
{di:kApHl}
oddělit - detach
{dItES}
oddělit - disaffiliate v:
oddělit - disarticulate v:
oddělit - disassociate
{dIsHsCLi:Jt}
oddělit - disconnect
{dIskHnekt}
oddělit - dissever v:
oddělit - dissociate v:
{dIsCsi:Jt}
oddělit - divide
{dIvTd}
oddělit - explode
{IksplCd}
oddělit - isolate
{TsHlJt}
oddělit - part v:
{pa:rt}
oddělit - secede v:
{sIsi:d}
oddělit - separate
{seprHt}
oddělit - separate off v:
oddělit - separate out v:
oddělit - set apart v:
oddělit - set off
oddělit - sever v:
{sevR}
neoddělitelnost - inseparability n:
neoddělitelný - inextricable
neoddělitelný - inseparable adj:
{InsepRHbHl}
neoddělitelný - nondetachable
oddělit od sebe - keep apart
oddělit plotem - rail off
oddělit přepážkou - curtain off
oddělit se - estrange v:
oddělit se - spin off
oddělit záclonou - curtain off
oddělit zrno od plev - separate the wheat from the chaff v: [fráz.]
oddělit zrno od plev - winnow v:
{wInC}
oddělitelnost - separability n:
oddělitelný - detachable adj:
{dItESHbHl}
oddělitelný - dissociable adj:
oddělitelný - separable adj:
oddělitelný - severable adj:

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

 

Přeložit oddělit do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "oddělit" v českém výkladovém slovníku

 


Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž