Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (česko-anglický slovník)

 

Pro český výraz část bylo nalezeno překladů: 104 (přesná shoda: 4, obsahující výraz: 100).

 

český výraz CZ   EN anglický překlad
část - a part n:
část - part
{pa:rt}
část - portion
{pOrLHn}
část - side
{sTd}
alfa částice - alpha particle
antičástice - antiparticle n:
bankovní systém s částečnými rezervami - fractional-reserve banking [fin.]
být nedílnou součastí - inhere v:
být nedílnou součástí něčeho - be part and parcel of st
celková částka - total
{tCtHl}
část básně - canto
{kEntC}
část buňky naplněná tekutinou - vacuole
část gramofonu - turntable
{tRntJbHl}
část helmice rytíře - vizor
část horní paluby lodi - quarterdeck
{kwOrtRdek}
část hřiště - outfield
{Vtfi:ld}
část hřiště na rugby - open-side
část hřiště na rugby - openside
část Itálie - Veneto
část kalhot ze 16. století - codpiece
část klanu - sept n:
{sept}
část kompasu - binnacle
část křídla letadla - wingtip n:
část lebky - skullcap
část letadla - nacelle n:
část lodi - yardarm n:
část ocasu letadla - tailplane n:
část opevnění - outwork n:
část organizace spojených národů - FAO
{fV}
část rostliny - stamen
část rukojetě meče - pommel
{pa:mHl}
část Řecka - Arcadia n:
{a:rkJdi:H}
část sedla koně - pommel
{pa:mHl}
část stanu - flysheet
část těla - body part n:
část tenkého střeva - jejunum n:
část Toronta - Cabbagetown n:
část v Indii - Assam
část žaludku přežvýkavců - rumen
{ru:mHn}
částečka - particle n:
{pa:rtHkHl}
částečná hodnota - partial value [eko.]
částečná platba - part payment [eko.]
částečná ztráta paměti - amnesia
{Emni:GH}
částečně - fractionally adv:
{frEkLHnHli:}
částečně - part
{pa:rt}
částečně - partially
{pa:rLHli:}
částečně - partly adv:
{pa:rtli:}
částečně - partway
částečně nezávislý - semi-independent
částečný - partial
{pa:rLHl}
částečný - smattering adj:
{smEtRIN}
částečný neúspěch - underachievement
částečný protiúčet - part-exchange
části - parts n:
{pa:rts}
části - portions n: pl.
{pOrLHnz}
částice - element
{elHmHnt}
částice - particle
{pa:rtHkHl}
částice - particles n: [pl.]
{pa:rtHkHlz}
částice beta - beta particle
částka - amount
{HmVnt}
částka - figure
{fIgjR}
částka - sum
{sAm}
částka - sum of money
částka - value n:
{vElju:}
částky - figures n: pl.
{fIgjRz}
částky - sums n: pl.
{sAmz}
často - frequently adv:
{fri:kwHntli:}
často - hourly adv:
{Vrli:}
často - often
{OfHn}
Často kladené otázky - FAQ [zkr.]
Frequently Asked Question
často kladené otázky - Frequently Asked Questions [it.]
často používané nářadí - stock-in-trade
častokrát - oftentimes
{OfHntTmz}
častost - frequency n:
{fri:kwHnsi:}
častý - frequent
{frIkwent}
častý - often adj:
{OfHn}
častý návštěvník - Denizen
častý návštěvník - frequenter
destabilizace částic (vodárenství) - destabilization of particles [eko.]
dolní část - underbody
domnělá součást hořlavých látek - phlogiston n:
překonaná představa o podstatě hoření
dosáhnout částky - add up to [id.]
drtit na části o velikosti rýže - rice v:
{rTs}
druh částice - boson
druh částice - lepton
druh částice - monopole
{ma:nHpCl}
elementární částice - elementary particle
elementární částice - pion n:
{pTa:n}
hlavní část - body n:
{ba:di:}
hlavní část - bulk n:
{bAlk}
hlavní část - mainstay n:
{mJnstJ}
horní část - head
{hed}
hrubé částice organických materiálů - CPOM [eko.]
jižní část státu - downstate n:
{dVnstJt}
jsoucí z částic - particulate
{pRtIkjHlHt}
koloidní částice - colloidal particle [eko.]
kožená brašna součást skotského kroje - sporran
malá část - a drop in the bucket
mnohokrát, často - a million times adv:
mys ve střední části východního pobřeží Floridy - Canaveral
{kHnEvRHl}
na částečný úvazek - part-time adj:
nejčastější - most frequent adj:
některý z amerických kaktusú, často meskal - peyote
nekvalitně sestavené z částí - kludge

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

 

Přeložit část do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "část" v českém výkladovém slovníku

 


Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž