Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (česko-anglický slovník)

 

Pro český výraz úřad bylo nalezeno překladů: 59 (přesná shoda: 6, obsahující výraz: 53).

 

český výraz CZ   EN anglický překlad
úřad - agency n:
{JZHnsi:}
úřad - authority
{HQOrHti:}
úřad - bureau n:
{bjUrC}
úřad - commission
{kHmILHn}
úřad - department n:
{dIpa:rtmHnt}
úřad - office n:
{OfHs}
americký federální vyšetřovací úřad - FBI [zkr.]
americký federální vyšetřovací úřad - Federal Bureau of Investigation [zkr.]
celní úřad - customs
{kAstHmz}
daňový úřad - IRS n:
drenážní souřad - conducting drainage assembly [eko.]
držitelé úřadu - incumbents
{InkAmbHnts}
dvouřadová hydraulická clona (vodní hospodářství) - double hydraulic curtain [eko.]
dvouřadový oblek - double-breasted
dvouřadý - double-row adj:
federální úřad pro kontrolu znečištění vody - FWPCA [eko.]
kardinálský úřad - cardinalate
městský úřad - municipality
{mju:nIsHpElHti:}
místní úřad - local authority [eko.]
Národní úřad pro letectví a vesmír - NASA
{nEsH}
Národní úřad pro standardizaci - NBS
nastoupit do úřadu - accede to an office v:
odvol. z vol. úřadu výběrem opozice - vote out
podélná souřadnicová čára - x datum line n: [tech.] 6 6
podélná souřadnicová čára - x-datum line n: [it.] 7 7
u děrného štítku
pozemkový úřad - land office
souřadnice - abscissa
souřadnice - co-ordinate n:
souřadnice - coord n: [zkr.]
(=coordinate)
souřadnice - coordinate n: [mat.]
{kCOrdHnJt}
souřadnice - coordinates n:
{kCOrdHnJts}
souřadnice x - x coordinate n: [mat.] 4 4
odvozeně i osa x
souřadnicová síť - graticule
souřadnicová síť - grid
{grId}
souřadnicové zobrazování - x-y display n: [tech.] 6 6
souřadnicový zapisovač - plotter n:
souřadnicový zapisovač - x-y plotter n: [tech.] 6 6
souřadnicový zapisovač - x/y recorder n: [el.] 6 6
souřadnicový záznam - x-y recording n: [tech.] 6 6
tisovec dvouřadý - white cypress n: [bot.]
úřad dozorce - controllership
úřad generála - generalship n:
{ZenRHlLIp}
úřad kontrolora - controllership
úřad kurátora - curatorship
úřad manažera - managership n:
úřad práce - employment agency
úřad proktora - proctorship
úřad rabína - rabbinate n: [náb.]
úřad starosty - mayoralty
{mJRHlti:}
úřad vybírající daně v USA - IRS n:
úřadování - paperwork n:
{pJpRwRk}
úřadovna - office n:
{OfHs}
úřadující - acting adj:
{EktIN}
úřadující - incumbent
{InkAmbHnt}
úřady - authorities n: pl.
{HQOrHti:z}
úřady - the authorities
úsečková souřadnice - x-axis n: [mat.] 5 5
uvést do úřadu - induct
veřejné úřady - public authorities

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

 

Přeložit úřad do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "úřad" v českém výkladovém slovníku

 


Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž