Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (česko-anglický slovník)

 

Pro český výraz blok bylo nalezeno překladů: 60 (přesná shoda: 8, obsahující výraz: 52).

 

český výraz CZ   EN anglický překlad
blok - apartment building [amer.]
blok - bloc n:
{bla:k}
blok - block
{bla:k}
blok - book n:
{bUk}
blok - pad n:
{pEd}
blok - pad (writing) n:
blok - unit n: [tech.]
{ju:nHt}
blok - writing pad n:
blok motoru - cylinder block n:
blokace - blocking n:
{bla:kIN}
blokáda - blockade n:
{bla:kJd}
blok - blocker n:
{bla:kR}
blokovací - interlocking adj:
{IntRla:kIN}
blokovací kondenzátor - blocking capacitor
blokoval - blocked
{bla:kt}
blokování - blockage n:
{bla:kIZ}
blokování - interlocking n:
{IntRla:kIN}
blokování - locking n:
{la:kIN}
blokování - obstructing n:
{HbstrAktIN}
blokování - sticking n:
{stIkIN}
blokování zepředu - face guard n:
blokovaný - blocked adj:
{bla:kt}
blokovaný - disabled adj:
{dIsJbHld}
blokovaný účet - blocked account
blokovat - block v:
{bla:k}
blokovat - impede
{Impi:d}
blokovat - inhibit v:
{InhIbHt}
blokovat - stall v:
{stOl}
blokuje - blocks v:
{bla:ks}
blokuje - disables v:
{dIsJbHlz}
blokující - disabling adj:
{dIsJbHlIN}
bloky - blocs n: pl.
{bla:ks}
embargo, blokáda - embargo [eko.]
{emba:rgC}
kdo provádí blokádu - blockader
obytný blok - building block
odblokovaný - unblocked adj:
odblokovat - enable v:
{enJbHl}
odblokovat - unblock v:
odblokovat - unclog v:
odblokovat - unjam v:
poznámkový blok - notebook n:
{nCtbUk}
poznámkový blok - notepad n:
prolamovač blokády - blockade-runner n:
osoba nebo loď
vojenská blokáda - military blockade n:
vzájemné blokování - interlocking n:
{IntRla:kIN}
zablokoval - obstructed v:
{HbstrAktId}
zablokování - deadlock n:
{dedla:k}
zablokovaný - blocked adj:
{bla:kt}
zablokovaný - deadlocked adj:
{dedla:kt}
zablokovaný účet - blocked account
zablokovat - balk v:
{bOk}
zablokovat - block off v:
zablokovat - block up v:
zablokovat - close off v:
zablokovat - disable v:
{dIsJbHl}
zablokovat - jam
{ZEm}
zablokovat - latch v:
{lES}
zablokovat - obstruct v:
{HbstrAkt}
zablokovat - seal off v:
zblokovaný - blocked adj:
{bla:kt}

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

 

Přeložit blok do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "blok" v českém výkladovém slovníku

 


Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž