Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (česko-anglický slovník)

 

Pro český výraz kus bylo nalezeno překladů: 106 (přesná shoda: 6, obsahující výraz: 100).

 

český výraz CZ   EN anglický překlad
kus - bit
{bIt}
kus - chunk n:
{SANk}
kus - hunk n:
{hANk}
kus - part n:
{pa:rt}
kus - piece n:
{pi:s}
kus - portion
{pOrLHn}
akustický - acoustic
{Hku:stIk}
akusticky - acoustical
{Hku:stIkHl}
akustický - acoustically adj:
{Hku:stIkli:}
akustický - sonic adj:
{sa:nIk}
akusticky - sonically adv:
akustičtí - acoustician
akustika - acoustics n:
{Hku:stIks}
arkussinus - arcsine [mat.]
arkustangens - arctangent
askus - ascus n:
Backus - Backus n: [jmén.]
příjmení {bEkHs}
balení šesti kusů - six-pack
cirkus - circus
{sRkHs}
cirkus - cirque n:
{sRk}
čistící kus - cleanout [stav.]
dělat pokusy - experiment
{IksperHmHnt}
diskuse - confabulation n:
{kHnfEbjHlJLHn}
diskuse - debate n:
{dHbJt}
diskuse - discussion
{dIskALHn}
diskuse - discussions pl.
{dIskALHnz}
diskus - debatable
{dHbJtHbHl}
diskusní skupina - newsgroup
doporučuji jí zkusit sušší prostředí - advise her to try a drier climate
kus - ficus n:
fiskus - fisc
{fIsk}
hokus-pokus - hocus-pocus n:
kokus - coccus n:
{ka:kHs}
krokus - crocus n:
{krCkHs}
kus chleba/topinky se syrem/kaviarem etc. - canape
z francouzkeho slova pro pohovku
kus něčeho - cake of
kus zbabělce - a bit of coward n:
kuskus - couscous n:
kuskus - cuscus n:
kusové zboží - piece goods
kusovost - lumpiness n:
kuspidální - cuspidal
kůstka - bonelet n:
kůstka - ossicle n:
kustod - conservator n:
{kHnsRvHtR}
kustod - curator n:
{kjUrJtR}
kustod - keeper n:
{ki:pR}
kusy - chunks n: pl.
{SANks}
kusy - hunks n: pl.
{hANks}
kusý - incomplete adj:
{InkHmpli:t}
kusý - short adj:
{LOrt}
kusý - unfinished adj:
{HnfInILt}
mandlový zákusek - amaretto
mandlový zákusek - macaroon
meniskus - menisci n:
meniskus - meniscus n:
metoda pokus omyl - trial-and-error
mezikus - spacer
mistrovský kus - masterpiece
{mEstRpi:s}
na kusy - asunder
{HsAndR}
nejnevkusnější - tackiest adj:
nevkus - fulsomeness n:
nevkus - inelegantly
nevkusně oblečený - frumpish
nevkusně okázalý - flashy
{flELi:}
nevkusnější - tackier adj:
nevkusnost - vulgarity n:
{vHlgerIti:}
nevkus - frumpy adj:
{frAmpi:}
nevkus - tacky adj:
{tEki:}
nevkus - tasteless adj:
{tJstlHs}
nevkus - trumpery adj:
nevkusný, nestylový - naff adj:
{nEf}
nezdařený pokus - abortive attempt
okusit - sample v:
{sEmpHl}
okusování - nibbling
{nIbHlIN}
okusovat - nibble
{nIbHl}
okusuje - nibbles
{nIbHlz}
opakovaný pokus - retrial
{ri:trTHl}
opětovné pokusy - retries
osoba okusující si nehty - nail-biter
osoba ukusující kousky např. jídla - nibbler
osoby ukusující kousky např. jídla - nibbler
perkus - percussive adj:
pokus - attempt n:
{Htempt}
pokus - experiment n:
{IksperHmHnt}
pokus - fling n:
{flIN}
pokus - go n:
{gC}
pokus - trial n:
{trTHl}
pokus o - attempted
{HtemptHd}
pokus o vraždu - attempted murder
pokusit se - attempt v:
{Htempt}
pokusit se o - attempt
{Htempt}
pokusit se o - bid for v:
pokusit se o - have a shot at
pokusit se o něco - take a stab at STH
pokus - experimentally adv:
{IksperHmehntHli:}
pokus - experimental adj:
{IksperHmehntHl}
pokus - laboratory adj:
{lEbrHtOri:}
pokus - pilot adj:
např. projekt {pTlHt}
pokusný králík - guinea pig n: [přen.]
pokusy - attempts n: pl.
{Htempts}
pokusy - tries n: pl.
{trTz}
pokusy na zvířatech - animal experiments
portikus - portico n:
{pOrtHkC}
právní diskuse o fiktivních případech - moot court
Prokustovo - Procrustean

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

 

Přeložit kus do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "kus" v českém výkladovém slovníku

 


Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž