Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (česko-anglický slovník)

 

Pro český výraz kupé bylo nalezeno překladů: 43 (přesná shoda: 3, obsahující výraz: 40).

 

český výraz CZ   EN anglický překlad
kupé - box
{ba:ks}
kupé - compartment n:
{kHmpa:rtmHnt}
kupé - coupe
{ku:p}
jednolůžkové kupé - roomette
knihkupec - bibliopole n:
knihkupec - bookseller
{bUkselR}
knihkupectví - bookshop
{bUkLa:p}
knihkupectví - bookshops pl.
{bUkLa:ps}
knihkupectví - bookstore n:
{bUkstOr}
kupec - buyer n:
{bTR}
kupec - emptor n:
{emptR}
kupec - merchant
{mRSHnt}
kupec - purchaser n:
{pRSHsR}
kupecký - mercantile adj:
{mRkHntTl}
kupectví - shopkeeping n:
kupení - massing n:
{mEsIN}
kupení - piling n:
{pTlIN}
nakupení - accumulation
{Hkju:mjHlJLHn}
nakupený - massed adj:
{mEst}
nakupený - mounded adj:
nakupený - piled adj:
{pTld}
přeskupení - realign n:
{ri:HlTn}
přeskupení - realignment n:
{ri:HlTnmHnt}
přeskupení - rearrangement n:
{ri:RJnZmHnt}
přeskupení - regrouping n:
{ri:gru:pIN}
přeskupení - reshuffle n:
{ri:LAfHl}
přeskupený - rearranged adj:
{ri:RJnZd}
rekuperace - recuperation n:
{rIku:pRJLHn}
rekuperační - recuperative adj:
rekuperativní - recuperative adj:
rekuperovaný - recovered adj:
{rHkAvRd}
seskupení - aggregation
seskupení - arrays n: pl.
{RJz}
seskupení - group n:
{gru:p}
seskupení - grouping n:
{gru:pIN}
seskupení - groupings n: pl.
{gru:pINz}
seskupení - line-up n:
seskupení - lineup n:
{lTnAp}
seskupení sedmi - septet
seskupený - aggregate adj:
{EgrHgIt}
seskupený - gathered
{gEDRd}
seskupený - grouped adj:
{gru:pt}
svatokupectví - simony n:

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

 

Přeložit kupé do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "kupé" v českém výkladovém slovníku

 


Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž