Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (česko-anglický slovník)

 

Pro český výraz oddělení bylo nalezeno překladů: 28 (přesná shoda: 14, obsahující výraz: 14).

 

český výraz CZ   EN anglický překlad
oddělení - abscission n:
oddělení - compartment
{kHmpa:rtmHnt}
oddělení - compartments n: pl.
{kHmpa:rtmHnts}
oddělení - department
{dIpa:rtmHnt}
oddělení - departments n: pl.
{dIpa:rtmHnts}
oddělení - dept. (department) n:
oddělení - disassociation n:
oddělení - disjunction n:
oddělení - dissociation n:
{dIsCsi:JLHn}
oddělení - secession n:
{sIseLHn}
oddělení - section
{sekLHn}
oddělení - separation n:
{sepRJLHn}
oddělení - unit n:
{ju:nHt}
oddělení - wards n: pl.
{wOrdz}
člen protidrogového oddělení - narc n:
{na:rk}
elektrické oddělení - galvanic separation n: [el.]
nákupní oddělení - purchasing department n:
oddělení pro vyšetřování u britské policie - CID
{sId}
oddělení pro vyšetřování u britské policie - Criminal Investigation Department
oddělení prodeje - sales office
oddělení, odbor - department [eko.]
{dIpa:rtmHnt}
osobní oddělení - personnel
{pRsHnel}
pododdělení - subdivision n:
{sAbdIvIGHn}
pododdělení - subdivisions n:
{sAbdIvIGHnz}
policejní oddělení - police department n:
porodnické oddělení - maternity ward n:
rozdvojení (oddělení trendů) - decoupling [eko.]
{di:kAplIN}
účetní a další oddělení poskytující servis zbytku firmy - back office n:

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

 

Přeložit oddělení do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "oddělení" v českém výkladovém slovníku

 


Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž