Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (česko-anglický slovník)

 

Pro český výraz odbor bylo nalezeno překladů: 62 (přesná shoda: 3, obsahující výraz: 59).

 

český výraz CZ   EN anglický překlad
odbor - department n:
{dIpa:rtmHnt}
odbor - division
{dIvIGHn}
odbor - union
{ju:njHn}
mluvčí odborářů - shop steward
neodbor - inexpertly adv:
neodborníci - laity n: pl.
{lJHti:}
neodborníci - laymen n: pl.
{lJmHn}
neodborník - laic n:
neodborník - layman n:
{lJmHn}
neodborník - nonspecialist n:
neodbor - incompetent adj:
{Inka:mpHtHnt}
neodbor - untechnical adj:
odborář - trade unionist
odborář - unionist n:
{ju:njHnHst}
odborná exkurze - field trip
odborná kvalifikace - qualification
{kwa:lHfHkJLHn}
odborná kvalifikace - qualifications n: pl. [obec.] 6 6
{kwa:lHfHkJLHnz}
odborná organizace - specialized agency
odborná znalost - expertise
{ekspRti:z}
odborná způsobilost - expertise
{ekspRti:z}
odbor - slickly adv:
{slIkli:}
odborně posoudit - expertize
odborně provedený - workmanlike adj:
{wRkmEnlTk}
odborné schopnosti - expertise
{ekspRti:z}
odborné učiliště - vocational school
odborné znalosti - expertise
{ekspRti:z}
odborníci - specialists n: pl.
{speLHlHsts}
odborník - expert
{ekspRt}
odborník - maven n:
{mJvHn}
odborník - mavin n:
odborník - practician n:
odborník - professional
{prHfeLHnHl}
odborník - specialist
{speLHlHst}
odborník na dešifrování - cryptanalyst n:
odborník na geometrii - geometer
odborník na výživu - nutritionist
{nu:trILHnIst}
odbornost - expertise n:
{ekspRti:z}
odbornost - expertness n:
odbornost - specialism n:
odbornost - workmanship n:
{wRkmHnLIp}
odbor - expert adj:
{ekspRt}
odbor - professional
{prHfeLHnHl}
odbor - specialist adj:
{speLHlHst}
odbor - technical adj:
{teknIkHl}
odbor - workmanlike adj:
{wRkmEnlTk}
odborný asistent - assistant professor n:
odborová organizace - labor union n:
odborová organizace - trade union
odborově organizovaný - unionised
odborový - union adj:
{ju:njHn}
odbory - labor union n: [am.]
odbory - trade union
odbory - trade unions pl.
odbory - unions
{ju:njHnz}
oddělení, odbor - department [eko.]
{dIpa:rtmHnt}
počítačový odborník - hacker [it.]
{hEkR}
pojistný odborník - actuary
{EkSHweri:}
sdružování do odborů - unionisation
skupina odborných poradců - brain trust n:
středisko odborníků - think tank
úspěšný odborník - rainmaker n:
{rJnmJkR}
zvláštní, neobyčejný, odbor - special [eko.]
{speLHl}

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

 

Přeložit odbor do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "odbor" v českém výkladovém slovníku

 


Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž