Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (česko-anglický slovník)

 

Pro český výraz role bylo nalezeno překladů: 73 (přesná shoda: 8, obsahující výraz: 65).

 

český výraz CZ   EN anglický překlad
role - cue n: [zast.]
{kju:}
role - field n: [zast.]
{fi:ld}
role - part n:
{pa:rt}
role - person n:
{pRsHn}
role - reel
{ri:l}
role - role
{rCl}
role - roles n: pl.
{rClz}
role - roll
{rCl}
akrolein - acrolein
dětská prolézačka - monkey bars n:
drole - crumbling n:
{krAmbHlIN}
hlavní role - lead
{li:d}
horolezec - alpinist n:
horolezec - climber
{klTmR}
horolezec - mountain climber
horolezec - mountaineer
{mVntInIr}
horolezec - mountaineers n:
horolezec - rock climber n:
horolezec - rock-climber n:
horolezecká skoba - piton n:
horolezectví - climbing
{klTmIN}
horolezectví - mountain climbing
horolezectví - mountaineering
horolezectví - rock climbing n:
horolezectví - rock-climbing n:
horolezkyně - climber
{klTmR}
horolezkyně - mountaineer
{mVntInIr}
hraní role - role-play
hraní role - roleplay
hraní role ve hře - roleplaying
{rClplJIN}
hypercholesterolémie - hypercholesterolaemia n:
Character (or computer) Role Playing Game - CRPG [zkr.]
chevrolet - chevy
{Sevi:}
kontrolér - controller n:
{kHntrClR}
malá role - walk-on n:
divadelní
petrolej - kerosene n: [tech.]
{kerHsi:n}
petrolej - kerosine n: [tech.]
petrolej - paraffin n:
{perHfHn}
petrolej - petroleum
{pHtrCli:Hm}
petroleum - petroleum [eko.]
{pHtrCli:Hm}
posuvný, roletový, skládací - roll-up adj:
dveře,střecha
proletariát - proletariat n:
{prClHteri:Ht}
proletariát - proletariate n:
proletariát - working class n:
proletarizace - proletarianization n:
proletář - prole n:
proletář - proletarian n:
{prClHteri:Hn}
proletářský - proletarian adj:
{prClHteri:Hn}
proletět - come through
proletět - fly by v:
prolétnout kolem - fly by
prolétnout, prosvištět (nad něčím nebo kolem něčeho) - zoom over adv:
prolétnout, prosvištět (nad něčím nebo kolem něčeho) - zoom past adv:
podobně jako "zoom over"
prolévání - shedding n:
{LedIN}
prolévat - shed
{Led}
prolézačka - jungle gym n:
prolezlý - riddled adj:
{rIdHld}
proleženina - bedsore n:
proleženina - decubitus [med.]
přehraný např. role - hammy
role papíru - roll of paper
Role Playing Games - RPG [zkr.]
roleta - awning n:
roleta - shade n:
{LJd}
špatně obsazená role - miscast
{mIskEst}
trolejbus - trolley n:
{tra:li:}
trolejbus - trolley car n:
trolejbus - trolley-bus n:
trolejbus - trolleybus n:
záchyt v horolezectví - handhold n:
zákon o kontrole toxických látek - TSCA [eko.]
zákon o kontrole znečištění - CPA [eko.]
zvěrolékaři - vets n:
{vets}

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

 

Přeložit role do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "role" v českém výkladovém slovníku

 


Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž