Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (anglicko-český slovník)

 

Pro anglický výraz department bylo nalezeno překladů: 31 (přesná shoda: 9, obsahující výraz: 22).

 

anglický výraz EN   CZ český překlad
n: department
{dIpa:rtmHnt}
- rezort
n: department
{dIpa:rtmHnt}
- resort
n: department
{dIpa:rtmHnt}
- ministerstvo
n: department
{dIpa:rtmHnt}
- katedra
[eko.] department
{dIpa:rtmHnt}
- oddělení, odbor
n: department
{dIpa:rtmHnt}
- úřad
n: department
{dIpa:rtmHnt}
- odbor
department
{dIpa:rtmHnt}
- sekce
department
{dIpa:rtmHnt}
- oddělení
n: accounting department - účtárna
Criminal Investigation Department - oddělení pro vyšetřování u britské policie
Department of Defense - Ministerstvo obrany
department store - obchodní dům
adj: departmental
{dIpa:rtmentHl}
- oborový
adj: departmental
{dIpa:rtmentHl}
- oblastní
n: departmentalization
- rozškatulkování
adv: departmentally
- oblastně
n: pl. departments
{dIpa:rtmHnts}
- oddělení
n: pl. departments
{dIpa:rtmHnts}
- ministerstva
n: pl. departments
{dIpa:rtmHnts}
- katedry
n: dept. (department)
- oddělení
n: fire department
- požární jednotka
fire department
- hasiči
fire department
- požární sbor
adj: interdepartmental
- vnitropodnikový
adj: interdepartmental
- mezirezortní
adj: interdepartmental
- mezioborový
nondepartmental
- netýkající se resortu
n: police department
- policejní oddělení
n: purchasing department
- nákupní oddělení
United States Department of Agriculture
- ministerstvo zemědělství USA

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

Přeložit department do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "department" v českém výkladovém slovníku

 


 

Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž