Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (česko-anglický slovník)

 

Pro český výraz pokoje bylo nalezeno překladů: 53 (přesná shoda: 1, obsahující výraz: 52).

 

český výraz CZ   EN anglický překlad
pokoje - apartments n: pl.
{Hpa:rtmHnts}
dámské pokoje - women's room n: pl.
nepokoje - convulsions
{kHnvAlLHnz}
nepokoje - strikes adj: pl.
{strTks}
nespokojen - displeased v:
{dIspli:zd}
nespokoje - discontentedly adv:
nespokojenost - discontent n:
{dIskHntent}
nespokojenost - discontentment n:
nespokojenost - disgruntlement
{dIsgrAntHlmHnt}
nespokojenost - displeasure n:
{dIspleGR}
nespokojenost - dissatisfaction n:
{dIsEtIsfEkLHn}
nespokoje - disgruntled
{dIsgrAntHld}
nespokoje - dissatisfied adj:
{dIsEtHsfTd}
nespokoje - malcontent adj:
nespokoje - unsatisfied adj:
{HnsEtIsfTd}
rasové nepokoje - race riot n:
sebeuspokoje - complacence n:
sebeuspokoje - self-satisfaction n:
spokojen - contented
{kHntentHd}
spokojen - satisfied
{sEtHsfTd}
spokoje - contentedly adv:
{kHntentHdli:}
spokojenost - complacence n:
spokojenost - contentment
{kHntentmHnt}
spokojenost - satisfaction
{sEtHsfEkLHn}
spokoje - cheerful adj:
{SIrfHl}
spokoje - comfortable adj:
{kAmfRtHbHl}
spokoje - content adj:
{kHntent}
spokoje - contented
{kHntentHd}
spokoje - happy adj:
{hEpi:}
spokoje - placid adj:
{plEsHd}
spokoje - pleased adj:
{pli:zd}
spokoje - satisfied
{sEtHsfTd}
uspokoje - complaceny n:
uspokoje - gratification n:
{grEtHfHkJLHn}
uspokoje - satisfaction n:
{sEtHsfEkLHn}
uspokoje - complacent adj:
{kHmplJsHnt}
uspokoje - satisfied adj:
{sEtHsfTd}
uvolnění pokoje - checkout
{SekVt}
znepokoje - alarm n:
{Hla:rm}
znepokoje - anxieties n: pl.
{ENzTHti:z}
znepokoje - anxiety n:
{ENzTHti:}
znepokoje - discomposure n:
znepokoje - disconcertment n:
znepokoje - disquietude n:
znepokoje - trepidation n:
{trepIdJLHn}
znepokoje - unease
{Hni:z}
znepokoje - uneasiness n:
{Ani:zi:nHs}
znepokoje - upset n:
{Apset}
znepokojenost - uneasiness n:
{Ani:zi:nHs}
znepokoje - agitated adj:
{EZHtJtHd}
znepokoje - anxious adj:
{ENkLHs}
znepokoje - concerned adj:
{kHnsRnd}
znepokoje - disconcerted adj:

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

 

Přeložit pokoje do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "pokoje" v českém výkladovém slovníku

 


Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž