Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (česko-anglický slovník)

 

Pro český výraz dělit bylo nalezeno překladů: 102 (přesná shoda: 2, obsahující výraz: 100).

 

český výraz CZ   EN anglický překlad
dělit - divide v: [mat.]
{dIvTd}
dělit - part v:
{pa:rt}
dále dělit - subdivide
{sAbdHvTd}
dělitel - divisor
{dIvTzR}
dělitel - factor [mat.]
{fEktR}
dělitele - divisors
dělitelnost - divisibility n:
dělitelný - dividable adj:
dělitelný - divisible adj:
{dIvIzHbHl}
dělitelný - severable adj:
dělitelný - sharable adj:
dělitelný beze zbytku - aliquot
náhodně rozdělit - randomize
nedělitelnost - indivisibility n:
nedělitelný - indivisible adj:
{IndIvIsihbHl}
nedělitelný - indivisibly
nedělitelný - unsharable adj:
neoddělitelnost - inseparability n:
neoddělitelný - inextricable
neoddělitelný - inseparable adj:
{InsepRHbHl}
neoddělitelný - nondetachable
nesdělitelný - noncommunicable
nově rozdělit - redivide
oddělit - abstract v:
{EbstrEkt}
oddělit - clave v:
oddělit - decouple v:
{di:kApHl}
oddělit - detach
{dItES}
oddělit - disaffiliate v:
oddělit - disarticulate v:
oddělit - disassociate
{dIsHsCLi:Jt}
oddělit - disconnect
{dIskHnekt}
oddělit - dissever v:
oddělit - dissociate v:
{dIsCsi:Jt}
oddělit - divide
{dIvTd}
oddělit - explode
{IksplCd}
oddělit - isolate
{TsHlJt}
oddělit - part v:
{pa:rt}
oddělit - secede v:
{sIsi:d}
oddělit - separate
{seprHt}
oddělit - separate off v:
oddělit - separate out v:
oddělit - set apart v:
oddělit - set off
oddělit - sever v:
{sevR}
oddělit od sebe - keep apart
oddělit plotem - rail off
oddělit přepážkou - curtain off
oddělit se - estrange v:
oddělit se - spin off
oddělit záclonou - curtain off
oddělit zrno od plev - separate the wheat from the chaff v: [fráz.]
oddělit zrno od plev - winnow v:
{wInC}
oddělitelnost - separability n:
oddělitelný - detachable adj:
{dItESHbHl}
oddělitelný - dissociable adj:
oddělitelný - separable adj:
oddělitelný - severable adj:
podělit - portion out v:
poměrně rozdělit - prorate
přerozdělit - reallocate v:
{ri:ElHkJt}
přerozdělit - redistribute v:
{ri:dIstrIbju:t}
přidělit - admeasure
přidělit - allocate v:
{ElHkJt}
přidělit - allot v:
{Hla:t}
přidělit - apportion v:
{HpOrLHn}
přidělit - assign v:
{HsTn}
přidělit - award
{HwOrd}
přidělit - deal out v:
přidělit (znovu) - reallocate v:
{ri:ElHkJt}
přidělit kontrakt - award a contract
přidělit prostředky - allocate funds
přidělitelný - allocatable adj:
přidělitelný - assignable adj:
rovnoměrně rozdělit - equalize
{i:kwHlTz}
rozdělit - allocate
{ElHkJt}
rozdělit - allot v:
{Hla:t}
rozdělit - apportion v:
{HpOrLHn}
rozdělit - deal out v:
rozdělit - distribute
{dIstrIbju:t}
rozdělit - divaricate v:
rozdělit - divide v:
{dIvTd}
rozdělit - fork v:
{fOrk}
rozdělit - fractionate v:
rozdělit - hand out v:
rozdělit - parcelling v:
rozdělit - partition off v:
rozdělit - quarter v:
{kwOrtR}
rozdělit - section v:
{sekLHn}
rozdělit - separate
{seprHt}
rozdělit - share v:
{Ler}
rozdělit - split v:
{splIt}
rozdělit - split up
rozdělit - sunder v:
{sAndR}
rozdělit se - separate
{seprHt}
rozdělit se - share
{Ler}
rozdělit se - split up
rozdělit, rozštěpit - split [eko.]
{splIt}
rozdělitelný - distributable adj:
rozdělitelný - severable adj:
rozdělitelný - splittable adj:
sdělit - communicate v:
{kHmju:nHkJt}
sdělit - convey v:
{kHnvJ}

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

 

Přeložit dělit do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "dělit" v českém výkladovém slovníku

 


Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž