Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (česko-anglický slovník)

 

Pro český výraz podíl bylo nalezeno překladů: 33 (přesná shoda: 8, obsahující výraz: 25).

 

český výraz CZ   EN anglický překlad
podíl - allotment n:
{Hla:tmHnt}
podíl - fraction n:
{frEkLHn}
podíl - part
{pa:rt}
podíl - participation
{pa:rtIsHpJLHn}
podíl - piece of the action n:
podíl - portion
{pOrLHn}
podíl - rate n:
{rJt}
podíl - share n:
{Ler}
být podílníkem - pool v:
{pu:l}
dělení zisku (podílení se na zisku) - profit-sharing [eko.]
lví podíl - lion's share
mít stejný podíl - share
{Ler}
nejnižší dosažitelný podíl emisí (LAER) - Lowest Achievable Emission Rate (LAER). [eko.]
obchodní podíl - share
{Ler}
podíl akcií - tranche
{trEnS}
podíl na kořisti - a piece of the action
podíl na zisku - a piece of the action
podíl na zisku - profit sharing
podílející se - participant
{pa:rtIsHpHnt}
podílející se - participating
{pa:rtIsHpJtIN}
podílel - participated v:
{pa:rtIsHpJtHd}
podílel - partook v:
podílet se na - partake in
podílník - sharer n:
{LerR}
podílník - stakeholder
{stJkhCldR}
podílový fond - unit trust
podíly - percentages n: pl.
{pRsentIZIz}
s podílem na zisku - with-profits
spolupodílnictví - copartnership n:
spolupodílník - copartner n:
tržní podíl - market share
vdovský podíl - dower
{dVr}
většinový podíl - majority interest n:

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

 

Přeložit podíl do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "podíl" v českém výkladovém slovníku

 


Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž