Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (česko-anglický slovník)

 

Pro český výraz part bylo nalezeno překladů: 77 (přesná shoda: 1, obsahující výraz: 76).

 

český výraz CZ   EN anglický překlad
part - part
{pa:rt}
apartheid - apartheid n:
rasová diskriminace v JAR {Hpa:rtTt}
apart - suite n:
{swi:t}
aspartam - aspartame n:
{EspRtJm}
bezpartijní - non-party adj:
bezpartijní - nonparty adj:
Bonaparte - Bonaparte n: [jmén.]
příjmení {bCnHpa:rt}
Department of Defense Intelligence Information System - DoDIIS [zkr.] [voj.]
Estimated Time of Departure - ETD [zkr.]
halapartna - halberd
halapartník - halberdier n:
In No Particular Order - INPO [zkr.]
integrování per partes - integration by parts n: [mat.]
Life, The Universe, And Everything (3rd part of THHGTTG) - LTUAE [zkr.]
litovat rozchod s partnerem - cry the blues
Mostly Harmless (5th part of THHGTTG) - MH [zkr.]
Napoleon Bonaparte - Napoleon Bonaparte n: [jmén.]
nepartizánský - nonpartisan
{na:npa:rtHzHn}
Nothing We Could Do Partner - NWCDP [zkr.]
obchodní partner - business associate
obchodní partner - trading partner [eko.]
opak partizána - nonpartisan
{na:npa:rtHzHn}
parta - bunch n:
{bAnS}
parta - clique n:
{kli:k}
parta - gang n:
{gEN}
parta - set
{set}
parťák - playfellow n:
parťák - sidekick n:
{sTdkIk}
parťák - teammate
{ti:mJt}
parte - obituary
{CbISu:eri:}
parte - obituary notice
partenogeneze - parthenogenesis
parthenokarpie - parthenocarpy [eko.]
Parthenon, chrám bohyně Athény na Akropoli v Athénách - Parthenon n: [náb.]
{pa:rQHna:n}
participativní - participative adj:
{pa:rtIsHpHtIv}
participium - participle
participovat - participate v:
{pa:rtIsHpJt}
partie - game n:
šachová {gJm}
partie - part n:
{pa:rt}
partikularismus - particularism n:
partikularizmus - particularism n:
partikulární, jednotlivý - particular
{pRtIkjHlR}
partitivní - partitive adj:
partitura - score n: [hud.]
{skOr}
partizánské síly - guerrilla force n:
partner - fellow
{felC}
partner - mate n:
{mJt}
partner - pal n: [hovor.]
{pEl}
partner - partner
{pa:rtnR}
partner - sidekick n:
{sTdkIk}
partnerství - partnership n:
{pa:rtnRLIp}
partneři - mates n:
{mJts}
párty - shindig
{LIndIg}
party, na které se veřejně masturbuje - jack and jill (off) party n: [slang.]
partyzán - guerilla n:
{gRIlH}
partyzán - guerrilla n:
{gRIlH}
partyzán - partisan n:
{pa:rtHzHn}
partyzán - partizan n:
partyzáni - partisans
{pa:rtHzHnz}
partyzánská válka - guerilla n:
{gRIlH}
partyzánská válka - guerrilla n:
{gRIlH}
partyzánské síly - guerilla force n:
partyzánství - partisanship n:
{pa:rtHzHnLIp}
pasparta - passe-partout n:
příbuzní ze strany partnera - in-law n:
Rolling On The Floor Laughing My Ass And Other Body Parts Off - ROTFLMAAOBPO [zkr.]
So Long, And Thanks For All The Fish (4th part of THHGTTG) - SLATFATF [zkr.]
sparing-partner - facilitator n:
{fHsIlHtJtR}
spartánský - spartan adj:
{spa:rtHn}
spartský - spartan adj:
{spa:rtHn}
Special Compartmented Information Facility - SCIF [zkr.] [voj.]
spolupartnerství - copartnership
starší muž vybírající si chlapce jako sexuální partnery - chicken hawk n: [slang.]
špunt, capart - booger n: [slang.]
technoparty - rave n:
{rJv}
The Restaurant At The End Of The Universe (2nd part of THHGTTG) - TRATEOTU [zkr.]
tripartitní - tripartite adj:
{trTpa:rtTt}

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

 

Přeložit part do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "part" v českém výkladovém slovníku

 


Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž