Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (česko-anglický slovník)

 

Pro český výraz činnost bylo nalezeno překladů: 78 (přesná shoda: 12, obsahující výraz: 66).

 

český výraz CZ   EN anglický překlad
činnost - action
{EkLHn}
činnost - activity
{EktIvHti:}
činnost - ass into gear n:
činnost - business n:
on business - za účelem {bIznHs}
činnost - doing n:
{du:IN}
činnost - industry n:
{IndHstri:}
činnost - operation
{a:pRJLHn}
činnost - procedure
{prHsi:ZR}
činnost - proceeding n:
{prHsi:dIN}
činnost - pursuit n:
soustavná {pRsu:t}
činnost - work n:
{wRk}
činnost - working n:
{wRkIN}
bezděčná činnost - automatism n:
biologická účinnost použitého pesticidu - biological activity of pesticide application [eko.]
činnost bookmakera - bookmaking n:
{bUkmJkIN}
činnost, čilost - activity [eko.]
{EktIvHti:}
činnosti - activities n:
{EktIvHti:z}
den nabytí účinnosti - effective date
dezaktivační účinnost (vodní hospodářství) - deaktivation efficiency [eko.]
dobročinnost - alms-giving n:
dobročinnost - benefaction n:
dobročinnost - beneficence n:
{bHnefHsHns}
dobročinnost - benevolence n:
{bHnevHlHns}
dobročinnost - charity n:
{SerIti:}
dobročinnost - philanthropy n:
{fIlEnQrHpi:}
horečná činnost - frenzy
{frenzi:}
koeficient energetické účinnosti - EER [eko.]
mozková činnost - cerebration n:
nabýt účinnosti - take effect
najít si čas pro nějakou činnost - get round to doing something [frsl]
nečinnost - doldrums n:
{dCldrHmz}
nečinnost - dormancy n:
{dOrmHnsi:}
nečinnost - idleness n:
{TdHlnHs}
nečinnost - inaction n:
{InEkLHn}
nečinnost - inactiveness n:
nečinnost - inactivity n:
{InEktIvIti:}
nečinnost - inertia n:
{InRLH}
nečinnost - layoff
{lJOf}
neúčinnost - ineffectiveness n:
{InHfektIvnHs}
neúčinnost - inefficacy n:
neúčinnost - inefficiency n:
{InIfILHnsi:}
neúčinnost - lameness
neúčinnosti - inefficiencies n:
{InIfILHnsi:z}
nevýdělečná činnost - public service n:
nezasahující do činnosti - laissez-faire
obchodní činnost - business n:
{bIznHs}
obchodní činnost - business activity n:
oblíbená činnost - cup of tea n:
postupné vyřazení z činnosti - phaseout n:
{fJzVt}
příčinnost - causality
připravené pro činnost - marshalled n:
{ma:rLHld}
sopečná činnost - volcanism n:
součinnost - cooperation n:
{kCa:pRJLHn}
součinnost - participation
{pa:rtIsHpJLHn}
součinnost - synergism n:
{sInRZIzHm}
účinnost - effect n:
{Ifekt}
účinnost - effectiveness n:
{IfektIvnHs}
účinnost - effectivity n:
účinnost - effectuality n:
účinnost - efficaciousness n:
účinnost - efficacy n:
{efIkEsi:}
účinnost - efficiency
{IfILHnsi:}
účinnost - virtue
{vRSu:}
účinnost čistírny odpadní vody - purification degree of waste water treatment plant [eko.]
účinnost čištění (vodní hospodářství) - treatment efficiency [eko.]
účinnosti - efficiencies n:
{IfILHnsi:z}
ukončení činnosti - close-down
ukončení činnosti - closedown
{klCzdVn}
ukončit činnost firmy - wind a company up [eko.]
úspěšně řídit činnost - bring it off n:
uvést v činnost - call into action [tech.]
v činnosti - under way
v činnosti - underway
{AndRwJ}
výdělečná činnost - earning power n:
zastavení nějaké činnosti - a freeze on
zločinnost - crime n:
{krTm}
zločinnost - delinquency n:
{dIlINkwHnsi:}
zpomalená srdeční činnost - bradycardia n:
{brEdHka:rdi:H}

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

 

Přeložit činnost do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "činnost" v českém výkladovém slovníku

 


Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž