Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (anglicko-český slovník)

 

Pro anglický výraz operation bylo nalezeno překladů: 42 (přesná shoda: 12, obsahující výraz: 30).

 

anglický výraz EN   CZ český překlad
n: operation
{a:pRJLHn}
- provozování
n: operation
{a:pRJLHn}
- proces
n: operation
{a:pRJLHn}
- postup
n: operation
{a:pRJLHn}
- ovládání
n: operation
{a:pRJLHn}
- obsluha
n: operation
{a:pRJLHn}
- funkce
n: operation
{a:pRJLHn}
- fungování
[eko.] operation
{a:pRJLHn}
- operace (v systému)
operation
{a:pRJLHn}
- působení
n: operation
{a:pRJLHn}
- operace
operation
{a:pRJLHn}
- řízení
operation
{a:pRJLHn}
- činnost
[eko.] basic operation - základní operace (v systému)
co-operation - spolupráce
cooperation
{kCa:pRJLHn}
- vzájemná pomoc
n: cooperation
{kCa:pRJLHn}
- součinnost
n: cooperation
{kCa:pRJLHn}
- kooperace
cooperation
{kCa:pRJLHn}
- spolupráce
[eko.] costs, operational
- náklady, provozní
[eko.] International Geophysical Cooperation
- International Geophysical Cooperation
n: microoperations
- mikrooperace
n: MOST = Maynard Operation Sequence Technique
- systém měření práce pomocí předem určených časů
noncooperation
- odmítnutí spolupráce
nonoperational
- selhávající
open market operations
- operace na volném trhu
[eko.] open market operations
- oprace na otevřeném trhu
n: [el.] operation frequency
- provozní frekvence
[eko.] operation stronghold
- podpora pracovního postupu
adj: operational
{a:pRJLHnHl}
- provozní
adj: operational
{a:pRJLHnHl}
- funkční
adj: operational
{a:pRJLHnHl}
- operační
[el.] operational amplifer
- operační zesilovač
[eko.] operational antierosion measure
- provozní protierozní opatření
[eko.] operational erosion control measure
- provozní protierozní opatření
[eko.] operational performance indicator
- indikátor profilu provozu
adv: operationally
{a:pRJLHnHli:}
- provozně
n: operations
{a:pRJLHnz}
- operace
[eko.] Organisation for Economic Cooperation and Development
- Organisation for Economic Cooperation and Development OECD
[eko.] Organisation for Economic Cooperation and Development
- OECD Organisation for Economic Cooperation and Development
[eko.] Organization for Economic Cooperation and Development /OECD/
- Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj
[eko.] particular operation
- dílčí operace (v systému)
[eko.] unit operation
- jednotková operace (v systému)

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

Přeložit operation do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "operation" v českém výkladovém slovníku

 


 

Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž