Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (anglicko-český slovník)

 

Pro anglický výraz working bylo nalezeno překladů: 40 (přesná shoda: 8, obsahující výraz: 32).

 

anglický výraz EN   CZ český překlad
n: working
{wRkIN}
- činnost
working
{wRkIN}
- provozní
working
{wRkIN}
- v provozu
adj: working
{wRkIN}
- pracující
working
{wRkIN}
- chod
working
{wRkIN}
- fungování
adj: working
{wRkIN}
- pracovní
n: working
{wRkIN}
- pracování
adj: hard-working - těžce pracující
adj: hard-working - pracovitý
adj: hardworking
{ha:rdwRkIN}
- těžce pracující
adj: hardworking
{ha:rdwRkIN}
- pracovitý
adj: hardworking
{ha:rdwRkIN}
- pilný
n: metalworking
{metHlwRkIN}
- kovodělnictví
method of working
- pracovní metoda
method of working
- způsob práce
networking
{netwRkIN}
- síťování
nonworking
- nepracující
n: reworking
{ri:wRkIN}
- předělání
n: reworking
{ri:wRkIN}
- přepracování
teleworking
- zaměstnání na dálku
woodworking
{wUdwRkIN}
- zpracování dřeva
adj: woodworking
{wUdwRkIN}
- dřevoobráběcí
n: [ekon.] working capital
- provozní kapitál
n: working class
- proletariát
n: working day
- pracovní den
working group
- pracovní kolektiv
working group
- pracovní skupina
n: working hours
- pracovní doba
n: working life
- životnost
n: working out
- vypracování
n: pl. [amer.] working papers
pro nezletilé
- pracovní povolení
working party
- pracovní skupina
working party
- pracovní tým
n: working-out
- vypracování
n: workingman
- dělník
n: workings
{wRkINz}
- důl
n: workings
{wRkINz}
- lom
n: workingwoman
- pracovnice
n: workingwoman
- dělnice

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

Přeložit working do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "working" v českém výkladovém slovníku

 


 

Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž