Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (anglicko-český slovník)

 

Pro anglický výraz doing bylo nalezeno překladů: 27 (přesná shoda: 6, obsahující výraz: 21).

 

anglický výraz EN   CZ český překlad
n: doing
{du:IN}
- konání
n: doing
{du:IN}
- dělání
adj: doing
{du:IN}
- dělající
n: doing
{du:IN}
- činnost
n: doing
{du:IN}
- čin
doing
{du:IN}
- dělá
be my undoing - být zdroj problémů
be my undoing - být mou Achilovou patou
catch me doing that - uvidíš mě dělat ...
doings
{du:INz}
- události
[frsl] get round to doing something
- najít si čas pro nějakou činnost
i am doing
- dělám
means of doing st
- prostředek
means of doing st
- prostředky k čemu
n: misdoing
- zločin
n: redoing
{ri:du:IN}
- předělání
stop doing
- přestat
stop doing
- přestávat
undoing
{Hndu:IN}
- vrácení změny
adj: undoing
{Hndu:IN}
- odvolávající
n: undoing
{Hndu:IN}
- zkáza
n: undoing
{Hndu:IN}
- zhouba
[fráz.] What are you doing today?
- Co budeš dnes dělat?
[fráz.] What are you doing?
- Co to děláš?
n: wrongdoing
{rONdu:IN}
- křivda
n: wrongdoing
{rONdu:IN}
- provinění
n: wrongdoing
{rONdu:IN}
- přehmat

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

Přeložit doing do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "doing" v českém výkladovém slovníku

 


 

Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž