Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (anglicko-český slovník)

 

Pro anglický výraz EER bylo nalezeno překladů: 101 (přesná shoda: 1, obsahující výraz: 100).

 

anglický výraz EN   CZ český překlad
[eko.] EER - koeficient energetické účinnosti
agricultural engineering - agrotechnika
n: ameer - emír
n: auctioneer
{a:kLHnIr}
- dražitel
n: auctioneer
{a:kLHnIr}
- aukcionář
n: bandoleer
- bandalír
beer
{bIr}
- světlé pivo
beer
{bIr}
- pivečko
beer
{bIr}
- pivko
beer
{bIr}
- pivo
beer belly
- pupek
beer belly
- pivní mozol
beer cellar
- pivnice
beer mat
- pivní tácek
n: beer mug
pivní sklenice bez ohledu na objem
- půllitr
beer-mat
- tácek
beermat
- pivní tácek
n: beers
{bIrz}
- piva
adj: beery
{bIri:}
- pivní
adj: beery
{bIri:}
- opilecký
beery
{bIri:}
- zapáchající pivem
[eko.] biochemical engineering
- biochemické inženýrství
[eko.] bioengineering
{bTCenZHnIrIN}
- bioinženýrství
n: black marketeer
- šmelinář
n: black marketeer
- nepoctivý trhovec
bottled beer
- lahvové pivo
n: buccaneer
- pirát
n: buccaneer
- korzár
n: cannoneer
- dělostřelec
n: cannoneer
- kanonýr
n: carabineer
- karabiniér
career
{kRIr}
- životní dráha
career
{kRIr}
- profese
n: career
{kRIr}
- zaměstnání
n: career
{kRIr}
- povolání
n: career
{kRIr}
- kariéra
v: career
{kRIr}
- hnát se
v: career
{kRIr}
- honit se
n: careerism
- kariérizmus
n: careerism
- kariérismus
careerist
{kRIrIst}
- kariérista
careers
{kRIrz}
- kariery
n: chanticleer
- kohout
n: chanticleer
- kokrháč
charioteer
- vozataj
v: cheer
{SIr}
- povzbudit
v: cheer
{SIr}
- potěšit
n: cheer
{SIr}
- nálada
v: cheer
{SIr}
- fandit
v: cheer up
- vzmužit
v: cheer up
- rozveselit
v: cheer up
- rozradostnit
v: cheer up
- povzbudit
v: cheer up
- obveselit
v: [3.os.sg., ind.prét.] cheered
{SIrd}
- povzbudil
adj: [ptc.pf.] cheered
{SIrd}
- povzbuzený
adj: [ptc.pf.] cheered
{SIrd}
- rozradostněný
adj: cheerful
{SIrfHl}
- spokojený
adj: cheerful
{SIrfHl}
- šťastný
cheerful
{SIrfHl}
- veselý
adj: cheerful
{SIrfHl}
- radostný
adv: cheerfully
{SIrfHli:}
- vesele
adv: cheerfully
{SIrfHli:}
- radostně
cheerfulness
- veselost
adj: cheerier
- radostnější
adj: cheeriest
- nejveselejší
adv: cheerily
- radostně
adj: cheering
{SIrIN}
- povzbuzující
adj: cheering
{SIrIN}
- potěšující
cheerio
- nazdar!
cheerio
- na shledanou
cheerio
- ahoj
n: cheerio
- nazdar
n: cheerleader
{SIrli:dR}
- roztleskávačka
n: cheerleader
{SIrli:dR}
- fanynka
n: cheerleader
{SIrli:dR}
- cheerleader
adj: cheerless
- ponurý
adj: cheerless
- neveselý
adj: cheerless
- neradostný
n: cheerlessness
- ponurost
n: cheerlessness
- pochmurnost
n: cheers
{SIrz}
- nazdar
cheers
{SIrz}
- děkuju
v: cheers
{SIrz}
- povzbuzuje
cheers
{SIrz}
- na zdraví
cheers! good health!
- na zdraví
adj: cheery
{SIri:}
- radostný
civil engineer
- stavební inženýr
n: civil engineering
- stavebnictví
civil engineering
- stavební inženýrství
commandeer
- přivlastnit si
n: compeer
- společník
n: compeer
- kamarád
[eko.] costs, engineering
- náklady, řízení
n: cry in your beer
- litovat se u piva
dark beer
- černé pivo
adj: deer
{dIr}
- vysoká
deer
{dIr}
- vysoká zvěř
n: deer
{dIr}
- jelen
n: deer-park
- obora
n: [jmén.] Deere
příjmení {dIr}
- Deere

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

Přeložit EER do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "EER" v českém výkladovém slovníku

 


 

Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž