Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (anglicko-český slovník)

 

Pro anglický výraz activity bylo nalezeno překladů: 29 (přesná shoda: 8, obsahující výraz: 21).

 

anglický výraz EN   CZ český překlad
n: activity
{EktIvHti:}
- ruch
[eko.] activity
{EktIvHti:}
- činnost, čilost
n: activity
{EktIvHti:}
- živost
n: activity
{EktIvHti:}
- působnost
n: activity
{EktIvHti:}
- konání
n: activity
{EktIvHti:}
- čilost
activity
{EktIvHti:}
- činnost
activity
{EktIvHti:}
- aktivita
a beehive of activity - místo plné pracovitých lidí
[eko.] bioactivity - bioaktivita
[eko.] biological activity - biologická aktivita
[eko.] biological activity of pesticide application - biologická účinnost použitého pesticidu
[eko.] biological entomophage activity - biologická aktivita entomofága
n: business activity - obchodní činnost
business activity - podnikatelská činnos
business activity - obchodní podnikání
[eko.] geomagnetic activity - geomagnetická aktivita
n: hyperactivity
{hTpREktIvIti:}
- hyperaktivita
n: inactivity
{InEktIvIti:}
- pasivita
n: inactivity
{InEktIvIti:}
- nečinnost
inactivity
{InEktIvIti:}
- neaktivnost
n: interactivity
{IntREktIvIti:}
- interaktivita
n: overactivity
- hyperaktivita
[eko.] parasitic activity
- aktivita parazita
n: radioactivity
{rJdi:CEktIvHti:}
- radioaktivita
[eko.] radioactivity
{rJdi:CEktIvHti:}
- radioaktivita (vody)
n: radioactivity unit
- jednotka radioaktivity
n: reactivity
{ri:EktIvHti:}
- reaktivita
[eko.] solar activity
- sluneční aktivita

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

Přeložit activity do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "activity" v českém výkladovém slovníku

 


 

Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž