Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (anglicko-český slovník)

 

Pro anglický výraz work bylo nalezeno překladů: 117 (přesná shoda: 17, obsahující výraz: 100).

 

anglický výraz EN   CZ český překlad
n: work
{wRk}
- práce
adj: work
{wRk}
- pracovní
n: work
{wRk}
- čin
n: work
{wRk}
- činnost
n: work
{wRk}
- dílna
n: work
{wRk}
- výroba
n: work
{wRk}
- zaměstnání
n: work
{wRk}
- dílo
v: work
{wRk}
- fungovat
v: work
{wRk}
- pracovat
v: work
{wRk}
- působit
v: work
{wRk}
- způsobit
work
{wRk}
- dělat
work
{wRk}
- hníst
v: work
{wRk}
- obhospodařovat
n: work
{wRk}
- továrna
v: work
{wRk}
- účinkovat
able to work - práceschopný
all in a day's work - naprosto normální
idiom all in day's work - tak je to vždycky
all work and no play makes Jack a dull boy - nepracuj příliš dlouho
artwork
{a:rtwRk}
- umělecká práce
artworks
{a:rtwRks}
- umělecká díla
at work
- v práci
blue-collar worker
- pracovník v montérkách
blue-collar worker
- dělník
n: bodywork
- karoserie
[fráz.] boggled down with work
- zavalený prací
n: bookwork
- teoretická příprava
n: bookwork
- dílová sazba
brainworker
- duševní pracovník
[eko.] branched hydromelioration network
- podrobná hydromeliorační síť
n: breastwork
- parapet
breastwork
- zábradlí
n: brickwork
- zdivo
n: bridgework
- můstek
n: brushwork
{brALwRk}
- malba
n: cabinetwork
- truhlářský výrobek
n: camerawork
- kamera
car bodywork
- karoserie
casework
- sociální práce
caseworker
{kJswRkR}
- sociální pracovník
classwork
- práce ve třídě
clockwork
{kla:kwRk}
- hodinový mechanismus
n: co-worker
- spolupracovník
computer network
- počítačová síť
coursework
- celoroční práce
n: cutwork
- vyřezávání
n: dirty work
- špinavost
n: dirty work
- podlost
[eko.] distribution network
- rozvodná síť (závlahová síť)
[eko.] drainage canal network density
- hustota odvodňovací kanálové sítě
[eko.] drainage network
- odvodňovací síť
[eko.] drainage network
- drenážní síť
[eko.] drainage network density
- hustota odvodňovací sítě
[eko.] drainage network density
- hustota drenážní sítě
n: earthwork
{RQwRk}
- násep
n: earthwork
{RQwRk}
- zemní práce
[eko.] economic rent of a worker
- ekonomická renta dělníka
[stav.] falsework
- montážní lešení
n: fancywork
- výšivka
fieldwork
{fi:ldwRk}
- práce v terénu
fieldworker
- výzkumník v terénu
[stav.] finishing work
- dokončovací práce
firework
- ohňostroj
fireworks
{fTrwRks}
- ohňostroj
footwork
{fUtwRk}
- práce nohou
n: framework
{frJmwRk}
- skelet
n: framework
{frJmwRk}
- rámec
n: framework
{frJmwRk}
- kostra
framework
{frJmwRk}
- rámová konstrukce
framework
{frJmwRk}
- nosná konstrukce
n: framework
{frJmwRk}
- struktura
n: framework
{frJmwRk}
- soustava
n: framework
{frJmwRk}
- rám
n: framework
{frJmwRk}
- konstrukce
framework agreement
- rámcová dohoda
n: pl. frameworks
- stavby
n: pl. frameworks
- soustavy
n: pl. frameworks
- kostry
n: fretwork
- vyřezávaná ozdoba
n: gasworks
- plynárna
go out to work
- chodit do práce
groundwork
{grVndwRk}
- podklady
n: guesswork
{geswRk}
- hádání
n: guesswork
{geswRk}
- dohad
handiwork
{hEndi:wRk}
- ruční práce
handwork
- ruční práce
adj: hard-working
- těžce pracující
adj: hard-working
- pracovitý
adj: hardworking
{ha:rdwRkIN}
- těžce pracující
adj: hardworking
{ha:rdwRkIN}
- pracovitý
adj: hardworking
{ha:rdwRkIN}
- pilný
homework
{hCmwRk}
- úkoly
homework
{hCmwRk}
- úkol
homework
{hCmwRk}
- domácí příprava
homework
{hCmwRk}
- domácí úloha
homework
{hCmwRk}
- domácí úkol
housework
{hVswRk}
- domácí práce
[eko.] hydrographic network
- hydrografická síť
[eko.] hydromelioration network
- hydromeliorační síť
[eko.] hydromelioration work
- hydromeliorační dílo
n: incentive to work
- pobídka k práci
(female) industrial worker
- dělnice
industrial worker
- dělník
iron works
- huť
n: ironwork
- kování
ironwork
- železný výrobek
ironworker
- železář
n: ironworks
- železárny
[eko.] irrigation network
- závlahová síť
[fráz.] It's hard god damn work being this good.
- Je to zatraceně těžká práce bejt tak dobrej.
n: lacework
- krajkovina
lacework
- síťoví
v: lathe work
- soustružení
n: latticework
{lEtHswRk}
- mřížovina
n: latticework
{lEtHswRk}
- mřížoví

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

Přeložit work do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "work" v českém výkladovém slovníku

 


 

Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž