Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (česko-anglický slovník)

 

Pro český výraz účinnost bylo nalezeno překladů: 24 (přesná shoda: 8, obsahující výraz: 16).

 

český výraz CZ   EN anglický překlad
účinnost - effect n:
{Ifekt}
účinnost - effectiveness n:
{IfektIvnHs}
účinnost - effectivity n:
účinnost - effectuality n:
účinnost - efficaciousness n:
účinnost - efficacy n:
{efIkEsi:}
účinnost - efficiency
{IfILHnsi:}
účinnost - virtue
{vRSu:}
biologická účinnost použitého pesticidu - biological activity of pesticide application [eko.]
den nabytí účinnosti - effective date
dezaktivační účinnost (vodní hospodářství) - deaktivation efficiency [eko.]
koeficient energetické účinnosti - EER [eko.]
nabýt účinnosti - take effect
neúčinnost - ineffectiveness n:
{InHfektIvnHs}
neúčinnost - inefficacy n:
neúčinnost - inefficiency n:
{InIfILHnsi:}
neúčinnost - lameness
neúčinnosti - inefficiencies n:
{InIfILHnsi:z}
součinnost - cooperation n:
{kCa:pRJLHn}
součinnost - participation
{pa:rtIsHpJLHn}
součinnost - synergism n:
{sInRZIzHm}
účinnost čistírny odpadní vody - purification degree of waste water treatment plant [eko.]
účinnost čištění (vodní hospodářství) - treatment efficiency [eko.]
účinnosti - efficiencies n:
{IfILHnsi:z}

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

 

Přeložit účinnost do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "účinnost" v českém výkladovém slovníku

 


Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž