Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (anglicko-český slovník)

 

Pro anglický výraz industry bylo nalezeno překladů: 31 (přesná shoda: 5, obsahující výraz: 26).

 

anglický výraz EN   CZ český překlad
n: industry
{IndHstri:}
- činnost
industry
{IndHstri:}
- obor
[eko.] industry
{IndHstri:}
- odvětví, průmysl
industry
{IndHstri:}
- průmyslové odvětví
n: industry
{IndHstri:}
- průmysl
[eko.] basic industry - základní průmysl (odvětví)
n: building industry - stavebnictví
[eko.] constant-cost industry - odvětví spevnými náklady
cottage industry - domácký průmysl
[eko.] decreasing-cost industry - odvětví s klesajícími náklady
[eko.] Environment Industry - environmentální průmysl
n: garment industry - oděvní průmysl
heavy industry - těžký průmysl
[eko.] increasing-cost industry - odvětví s rostoucími náklady
[eko.] industry long-run supply curve - křivka dlouhodobé odvětvové nabídky
[eko.] industry short-run supply curve - křivka krátkodobé odvětvové nabídky
[eko.] light industry - lehký průmysl
manufacturing industry - zpracovatelský průmysl
meatpacking industry - masný průmysl
meatpacking industry - jateční průmysl
[eko.] Nuclear Industry Radioactive Waste Executive - Nuclear Industry Radioactive Waste Executive NIREX
[eko.] Nuclear Industry Radioactive Waste Executive - NIREX Nuclear Industry Radioactive Waste Executive
[eko.] primary industry - odvětví prvovýroby
primary industry - primární odvětví
[eko.] secondary industry - druhotný průmysl
secondary industry - sekundární odvětví
[eko.] secundary industry - druhotný (sekundární) průmysl
[eko.] service (tertiary) industry - odvětví služeb (terciární)
service industry - odvětví služeb
service industry - služby veřejnosti
[eko.] service industry - průmysl služeb

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

Přeložit industry do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "industry" v českém výkladovém slovníku

 


 

Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž