Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (anglicko-český slovník)

 

Pro anglický výraz business bylo nalezeno překladů: 53 (přesná shoda: 12, obsahující výraz: 41).

 

anglický výraz EN   CZ český překlad
n: business
{bIznHs}
- branže
n: business
{bIznHs}
- obchodní činnost
adj: business
{bIznHs}
- podnikový
adj: business
{bIznHs}
- obchodní
n: business
{bIznHs}
- podnikání
n: business
{bIznHs}
- krám
n: business
{bIznHs}
- byznys
n: business
{bIznHs}
- provoz
n: business
{bIznHs}
- obor
n: business
on business - za účelem {bIznHs}
- činnost
n: business
{bIznHs}
- firma
n: business
{bIznHs}
- povinnosti
agribusiness
{EgrHbIznHs}
- moderní zemědělské podniky
v: backpack (business)
- podporovat
n: big business
- velkoobchod
big business
- velké firmy
n: business activity
- obchodní činnost
business activity
- podnikatelská činnos
business activity
- obchodní podnikání
n: business as usual
- žádná změna
business as usual
- jako obvykle
business associate
- obchodní partner
business card
- vizitka
business college
- obchodní akademie
business corporation
- obchodní korporace
business cycle
- hospodářský
business cycle
- obchodní cyklus
business cycle
- hospodářský cyklus
business cycle
- ekonomický cyklus
business cycle
- konjunkturní (hospodářský) cyklus
business manager
- manažerka
business manager
- manažer
business trip
- služební cesta
business-like
- obchodní
n: pl. businesses
{bIznHsHz}
- podniky
n: pl. businesses
{bIznHsHz}
- obchody
adj: businesslike
{bIznIslTk}
- věcný
n: businessman
{bIznHsmEn}
- obchodník
businessman
{bIznHsmEn}
- podnikatel
n: pl. businessmen
{bIznIsmen}
- obchodníci
n: businesswoman
{bIznIswUmHn}
- obchodnice
businesswoman
{bIznIswUmHn}
- podnikatelka
n: funny business
- podraz
[fráz.] mind your own business!
- hleď si svýho!
n: monkey business
- darebáctví
on business
- za účelem
v: run a business
- podnikat
show business
- podnikání v zábavě
show business
- zábavní průmysl
[eko.] small business
- malý podnik
to cut business profits
- snížit obchodní zisky
[eko.] transact (transact business)
- obchodovat
[eko.] transaction (business transaction)
- obchod

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

Přeložit business do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "business" v českém výkladovém slovníku

 


 

Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž