Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (anglicko-český slovník)

 

Pro anglický výraz efficiency bylo nalezeno překladů: 29 (přesná shoda: 5, obsahující výraz: 24).

 

anglický výraz EN   CZ český překlad
n: efficiency
{IfILHnsi:}
- zdatnost
n: efficiency
{IfILHnsi:}
- výkonnost
n: efficiency
{IfILHnsi:}
- efektivita
efficiency
{IfILHnsi:}
- účinnost
efficiency
{IfILHnsi:}
- výkonost
[eko.] deaktivation efficiency - dezaktivační účinnost (vodní hospodářství)
[eko.] dynamic efficiency model - model dynamické efektivnosti
[eko.] ecological efficiency - ekologická efektivnost
[eko.] efficiency and fisheries - efektivnost rybolovu
[eko.] efficiency and forest harvesting. - efektivnost mýcení lesa
[eko.] efficiency and pollution - efektivnost a znečištění
[eko.] efficiency and population control - efektivnost řízení populace
[eko.] efficiency and property rights - efektivnost vlastnických práv
[eko.] efficiency and sustainability - efektivnost a udržitelnost
[eko.] efficiency standard - standard efektivnosti
[eko.] efficiency, economic - efektivnost, ekonomická
[eko.] efficiency, process - efektivnost, proces
[eko.] efficiency, technical - efektivnost, technická
[eko.] energy efficiency, methods of - efektivnost energie, metody
n: inefficiency
{InIfILHnsi:}
- neúčinnost
inefficiency
{InIfILHnsi:}
- neefektivita
[eko.] Maximum Efficiency Recovery.
- obnova maximální efektivnosti
[eko.] outcome efficiency.
- efektivnost výstupu
[eko.] productive efficiency
- efektivnost výroby
[eko.] productive efficiency
- výrobní efektivnost
[eko.] social efficiency
- společenská efektivnost
[eko.] static efficiency model
- model statické efektivnosti
[eko.] treatment efficiency
- účinnost čištění (vodní hospodářství)
[eko.] volume efficiency of irrigation set
- objemová výkonnost závlahové soupravy

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

Přeložit efficiency do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "efficiency" v českém výkladovém slovníku

 


 

Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž