Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (anglicko-český slovník)

 

Pro anglický výraz well bylo nalezeno překladů: 118 (přesná shoda: 18, obsahující výraz: 100).

 

anglický výraz EN   CZ český překlad
2 8 well
{wel}
- dobře
5 7 well
{wel}
- no
3 6 well
{wel}
- zdráv
6 6 well
{wel}
- nu
7 6 well
{wel}
- nuže
4 7 well
{wel}
- tedy
n: well
{wel}
- studna
adj: well
{wel}
- dobrý
well
{wel}
- inu
n: well
{wel}
- pramen
v: well
{wel}
- pramenit
adv: well
{wel}
- pěkně
adv: well
{wel}
- správně
n: well
{wel}
- zřídlo
well
{wel}
- nádrž
n: well
{wel}
- vrt
v: well
{wel}
- vytrysknout
well
{wel}
- vřídlo
[eko.] absorptive well - hltač
all goes well - půjde to bez problémů
all's well that ends well - konec dobrý všechno dobré
[eko.] artesian well - artézská studně
artesian well - artézská studna
[obec.] as well - rovněž
as well as - a také
as well as - jakož i
as well as can be - co nejlépe
bejewelled - ověšen šperky
n: [jmén.] Blackwell
příjmení {blEkwel}
- Blackwell
bloody well
- je to zatraceně pravda!
n: [jmén.] Boswell
příjmení {ba:zwel}
- Boswell
n: [jmén.] Caldwell
příjmení, okres v USA {kOldwel}
- Caldwell
[eko.] controll end well
- koncová regulační šachtice
costume jewellery
- bižuterie
n: [jmén.] Cromwell
příjmení {kra:mwHl}
- Cromwell
do well
- dařit se
[eko.] drainage inspection well
- drenážní šachtice
[eko.] drainage well
- drenážní šachtice
v: dwell
{dwel}
- pobývat
v: dwell
{dwel}
- přebývat
v: dwell
{dwel}
- bydlet
n: [tech.] dwell time
- klidová doba
n: [tech.] dwell time
- doba výdrže
n: dweller
{dwelR}
- obyvatel
n: dwellers
{dwelRz}
- obyvatelé
n: dwelling
{dwelIN}
- obydlí
n: dwelling
{dwelIN}
- příbytek
n: pl. dwellings
{dwelINz}
- příbytky
pl. dwellings
{dwelINz}
- obydlí
v: dwells
{dwelz}
- přebývá
v: dwells
{dwelz}
- bydlí
extremely well
- znamenitě
n: farewell
{ferwehl}
- rozloučení
farewell
{ferwehl}
- sbohem!
n: farewell
{ferwehl}
- sbohem
farewell party
- večírek na rozloučenou
get on well
- dařit se
v: get well
- uzdravit se
n: ground swell
- spodní vlna
groundswell
{grVndswel}
- vzrůst
groundswell
{grVndswel}
- zdvihnutí země
n: [jmén.] Honeywell
příjmení {hAni:wel}
- Honeywell
[eko.] house well
- domovní studna
n: [jmén.] Howell
příjmení, okres v USA {hVHl}
- Howell
indwelling
- vnitřní
indwelling
- immanentní
[eko.] inflow regulation well
- nápustná regulační šachtice
n: inkwell
- kalamář
n: [jmén.] Jewell
příjmení, okres v USA, ženské křestní jméno {Zu:Il}
- Jewell
n: jeweller
- klenotník
jewellers
{Zu:HlRz}
- klenotníci
jewellery
- klenoty
jewellery
- drahokamy
n: jewellery
- klenotnictví
jewellery
- šperky
jewellery
- bižuterie
jeweller´s
- klenotnictví
n: [jmén.] Lewellyn
příjmení {lu:elIn}
- Lewellyn
n: [jmén.] Lowell
příjmení, město - Spojené státy americké, mužské křestní jméno {lCHl}
- Lowell
MacDowell
- MacDowell
n: [jmén.] Maxwell
příjmení, mužské křestní jméno {mEkswel}
- Maxwell
n: [jmén.] McDowell
{mHkdVHl}
- okres v USA
ne'er-do-well
- budižkničemu
n: [jmén.] Newell
příjmení {nu:Hl}
- Newell
n: [jmén.] Powell
příjmení, okres v USA {pVHl}
- Powell
pretty well
- docela dobře
really well
- opravdu dobře
[eko.] regulation well
- regulační šachtice
n: [jmén.] Rockwell
příjmení {ra:kwel}
- Rockwell
n: [jmén.] Roswell
příjmení {ra:swel}
- Roswell
[eko.] soil swelling
- bobtnání půdy
speedwell
- druh rostliny
n: stairwell
{sterwehl}
- schodišťová šachta
n: [jmén.] Stillwell
příjmení {stIlwel}
- Stillwell
v: [neprav.] swell
{swel}
- swell/swelled/swelled
v: [neprav.] swell
{swel}
- swell/swelled/swollen
adj: swell
{swel}
- báječný
v: swell
{swel}
- bobtnat
v: swell
{swel}
- nabývat
v: swell
{swel}
- otékat
n: swell
{swel}
- vzdouvání
v: swell
{swel}
- zvětšit
v: swell up
- naběhnout
v: swell up
- opuchnout
v: [neprav.] swelled
{sweld}
- swell/swelled/swelled
v: [neprav.] swelled
{sweld}
- swell/swelled/swollen
n: swelled head
- nafoukanost
n: swellhead
- domýšlivec
swelling
{swelIN}
- oteklina
swelling
{swelIN}
- bobtnání
swelling
{swelIN}
- otok
swelling
{swelIN}
- zduřenina
towelling
- froté
n: towelling
- utírání
n: [jmén.] Treadwell
příjmení {tredwehl}
- Treadwell
unwell
- nemocný
[eko.] ventilation well
- větrací šachtice (odvodňování)
n: water well
- studna

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

Přeložit well do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "well" v českém výkladovém slovníku

 


 

Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž