Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (česko-anglický slovník)

 

Pro český výraz vnitřní bylo nalezeno překladů: 36 (přesná shoda: 10, obsahující výraz: 26).

 

český výraz CZ   EN anglický překlad
vnitřní - indwelling
vnitřní - inner
{InR}
vnitřní - innermost adj:
{InRmCst}
vnitřní - inside adj:
{InsTd}
vnitřní - interior adj:
{IntIri:R}
vnitřní - internal
{IntRnHl}
vnitřní - intramural adj:
{IntrHmjUrHl}
vnitřní - intrinsic adj:
{IntrInsIk}
vnitřní - inward
{InwRd}
vnitřní - visceral adj:
{vIsRHl}
normalizovaná vnitřní míra výnosnosti - normalized internal rate of return [eko.]
vnitřní audit - internal audit [eko.]
vnitřní drén (hráze) - internal drain [eko.]
vnitřní energie (inherentní energie) - inherent energy [eko.]
Hrubá kalorická hodnota vstupujících materiálů.
vnitřní hodnota - intrinsic value [eko.]
vnitřní hřiště - infield
{Infi:ld}
vnitřní kostra - endoskeleton
vnitřní líc např. klenby - soffit
vnitřní město - central city
Vnitřní Mongolsko - Inner Mongolia n: [zem.]
oblast v Číně
vnitřní obchod s povoleními - internal permit trading [eko.]
vnitřní orgán - viscus
vnitřní plodová blána - amnion
vnitřní pole - infield
{Infi:ld}
vnitřní prostředí - internal environment [eko.]
vnitřní průměr - bore
{bOr}
vnitřní respirace - internal Respiration [eko.]
vnitřní rozpor - self-contradiction
vnitřní smysl - raison d'etre n:
vnitřní šev - inseam
vnitřní trh - domestic market
vnitřní trh - home market
vnitřní ucho - inner ear n: [med.]
vnitřní voda - internal water [eko.]
vnitřní zařízení - internals n:
vozidla s vnitřním spalováním - ICEV [eko.]

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

 

Přeložit vnitřní do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "vnitřní" v českém výkladovém slovníku

 


Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž