Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (česko-anglický slovník)

 

Pro český výraz inu bylo nalezeno překladů: 101 (přesná shoda: 1, obsahující výraz: 100).

 

český výraz CZ   EN anglický překlad
inu - well
{wel}
abstinující - abstaining adj:
{HbstJnIN}
adaktylie (nemoc) - nevyvinutí prstů na rukou nebo nohou - adactylia n:
alkaloid s účinky podobnými atropinu, pocházející z keře Pilocarpus pennatifolius - jaborin n: [bot.]
antropogenní působení na krajinu - anthropogenic impact on landscape [eko.]
arkussinus - arcsine [mat.]
bez kofeinu - decaf adv:
např. káva
bez kofeinu - decaffeinated adj:
{di:kEfHnJtId}
bez stínu - shadowless
binukleární - binuclear adj:
brát vinu - take the blame
být v mínusu - in the red [ekonom.] [idiom]
Continuosly-Computed Release Point - CCRP [zkr.] [voj.]
Continuous Wave - CW [zkr.] [voj.]
Continuously-Computed Impact Point - CCIP [zkr.] [voj.]
dávat vinu - blame
{blJm}
dávat zmrzlinu do kornoutů - scoop v:
{sku:p}
definuje - defines v:
{dIfTnz}
definující - defining adj:
{dIfTnIN}
dělat štěrbinu - slot v:
{sla:t}
derivační vinu - shunt coil n: [el.]
determinující - determinative adj:
determinující - determiner adj:
diminuendo - diminuendo
diskontinuální vzorkovač (vody) - discontinuous sampler [eko.]
diskriminuje - discriminates v:
{dIskrImHnJts}
diskriminující - exclusionary adj:
{Iksklu:GHneri:}
diskriminující staré - ageist
dobře vyvinu - curvy
{kRvi:}
dominuje - dominates v:
{da:mHnJts}
dominující - dominating adj:
{da:mHnJtIN}
dopaden při činu - red-handed
Easterlinův paradox - Easterlin Paradox. [eko.]
eliminuje - eliminates v:
{IlImHnJts}
eliminující - eliminating adj:
{IlImHnJtIN}
fascinující - engrossing adj:
{IngrCsIN}
fascinující - enthralling adj:
fascinující - fascinating adj:
{fEsHnJtIN}
fascinující - glamorous
{glEmRHs}
fascinující - mesmeric adj:
fascinujícím způsobem - fascinatingly
hodinu - an hour
chycen při činu - caught red-handed
chycen při činu - caught with his pants down
In A New York Minute - IANYM [zkr.]
insinuace - insinuation n:
{InsInju:JLHn}
inuité - Inuit n:
{Inu:t}
inundace - flooding [eko.]
{flAdIN}
inundace - inundation [eko.]
inundační území - flooding area [eko.]
inundační území - inundation area [eko.]
inundační voda - inundation water [eko.]
jinudy - another way
každou hodinu - hourly
{Vrli:}
každou minutu se někdo narodí - one born every minute
každou půlhodinu - half-hourly
kombinuje - combines v:
{kHmbTnz}
kombinující - combining adj:
{kHmbTnIN}
kontinuální - continual adj:
{kHntInju:Hl}
kontinuální - continuous adj:
{kHntInju:Hs}
kontinuální - unbroken adj:
{HnbrCkHn}
kontinuální vzorkovač (vody) - continuous sampler [eko.]
kontinuant - continuant n:
kontinuita - continuity n:
{ka:ntHnu:Hti:}
koordinuje - coordinates v:
{kCOrdHnJts}
koordinující - co-ordinating
koordinující - coordinating adj:
{kCOrdHnJtIN}
kosinus - cos n:
{kOs}
kosinus - cosine n:
kulminující - culminating
{kAlmHnJtIN}
látka vznikající rozkladem nikotinu - cotinine
Linus - Linus n: [jmén.]
Linus Torvalds {lTnHs}
má vinu - at fault
mající kocovinu - hung-over
mající kocovinu - hungover
mající spoluvinu - complicit
maskulinum - masculine
{mEskjHlHn}
méně rozvinuté země - less-developed countries [eko.]
míle za hodinu - mph
{empi:JS}
minul - missed v:
{mIst}
minul - overshot v:
{CvRLa:t}
minulá doba - past
{pEst}
minu - bygones adj:
{bTgOnz}
minule - last time
minulost - background
něčí {bEkgrVnd}
minulost - past n:
{pEst}
minulost - pastness n:
minulost - the past
minulost - yore n:
{jOr}
minu - bygone adj:
{bTgOn}
minu - bypast adj:
minu - former adj:
{fOrmR}
minu - last
{lEst}
minu - passed adj:
{pEst}
minu - past
{pEst}
minu - previous
{pri:vi:Hs}
minulý čas - past tense
minulý čas - past time
minulý čas - preterite
minulý rok - last year
minulý, už hotový, dodatečný se zpětnou platností - ex post

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

 

Přeložit inu do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "inu" v českém výkladovém slovníku

 


Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž