Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (česko-anglický slovník)

 

Pro český výraz druh rostliny bylo nalezeno překladů: 27 (přesná shoda: 27, obsahující výraz: 0).

 

český výraz CZ   EN anglický překlad
druh rostliny - Althaea
druh rostliny - amaryllis
{EmRIlHs}
druh rostliny - arrowroot
{erCru:t}
druh rostliny - arum
{erHm}
druh rostliny - aspidistra
druh rostliny - aster
{EstR}
druh rostliny - canola n:
používá se na produkci oleje, příbuzná řepce olejce {kHnClH}
druh rostliny - catnip
{kEtnIp}
druh rostliny - chervil
druh rostliny - digitalis
{dIZHtElHs}
druh rostliny - five-finger
druh rostliny - forget-me-not
druh rostliny - forsythia
druh rostliny - gardenia
{ga:rdi:njH}
druh rostliny - gentian
{ZenLHn}
druh rostliny - guava
druh rostliny - hydrangea
druh rostliny - larkspur
{la:rkspR}
druh rostliny - mallow
{mElC}
druh rostliny - mayflower
{mJflVR}
druh rostliny - milkweed
{mIlkwi:d}
druh rostliny - orris
{OrIs}
druh rostliny - pimpernel
druh rostliny - saxifrage
druh rostliny - sisal
druh rostliny - speedwell
druh rostliny - wallflower n: [bot.]
{wOlflVR}

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

 

Přeložit druh rostliny do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "druh rostliny" v českém výkladovém slovníku

 


Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž