Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (česko-anglický slovník)

 

Pro český výraz otok bylo nalezeno překladů: 35 (přesná shoda: 6, obsahující výraz: 29).

 

český výraz CZ   EN anglický překlad
otok - bloating n:
otok - bump
{bAmp}
otok - intumescence n:
otok - swelling
{swelIN}
otok - tumescence n:
otok - wheal n:
fotokatoda - photocathode n:
fotokopie - photocopies n:
{fCtCka:pi:z}
fotokopie - photocopy n:
{fCtCka:pi:}
fotokopírování - photocopying n:
{fCtCka:pi:IN}
Helsinský protokol - Helsinki Protocol. [eko.]
mazotok - seborrhoea n:
Montrealský protokol - Montreal Protocol. [eko.]
motokára - go-cart n:
motokára - go-kart n:
motokára - kart n:
motokros - motocross n:
odtékající potoky dešťové vody - run-off
odtékající potoky dešťové vody - runoff
{rAnOf}
potok - brook n:
{brUk}
potok - creek n:
{kri:k}
potok - stream
{stri:m}
potoky - brooks n: pl.
{brUks}
protokol - minutes n:
{mInHts}
protokol - protocol n:
{prCtHka:l}
protokol - report
{ri:pOrt}
protokol na přenášení dat - FTP
protokolování - logging n:
{lOgIN}
protokolovaný - logged adj:
{lOgd}
protokolovat - place on record
protokolovat - record v:
{rekRd}
protokoly - printouts n: pl.
{prIntVts}
protokoly - protocols n: pl.
{prCtHkOlz}
zaprotokolovat - enrol v:
zaprotokolovat - take down v:

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

 

Přeložit otok do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "otok" v českém výkladovém slovníku

 


Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž