Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (česko-anglický slovník)

 

Pro český výraz nádrž bylo nalezeno překladů: 58 (přesná shoda: 5, obsahující výraz: 53).

 

český výraz CZ   EN anglický překlad
nádrž - basin
{bJsHn}
nádrž - reservoir
{rezHvwa:r}
nádrž - tank
{tENk}
nádrž - vat
{vEt}
nádrž - well
{wel}
akumulační nádrž - clear water storage tank [eko.]
boční nádrž - side reservoir [eko.]
celkový prostor nádrže - total reservoir volume [eko.]
čára objemů nádrže - reservoir volume level line [eko.]
dno nádrže - reservoir bottom [eko.]
doba plnění nádrže - reservoir filling period [eko.]
doba prázdnění nádrže - reservoir drainage period [eko.]
dohnívací nádrž - final digestion basin [eko.]
flokulační nádrž - flocculation basin [eko.]
hladina hospodářského nadržení - economic storage level [eko.]
hladina maximálního nadržení - maximum storage level [eko.]
hladina normálního nadržení - normal storage level [eko.]
hladina stálého nadržení - constant storage level [eko.]
holomiktická nádrž - holomiktic reservoir [eko.]
hospodářská nádrž - economic purpose reservoir [eko.]
hospodářský prostor nádrže - economic storage reservoir capacity [eko.]
hydraulické zatížení (nádrže) - hydraulic load [eko.]
hydraulické zatížení (nádrže) - hydraulic loading [eko.]
charakteristika nádrže - reservoir characteristics [eko.]
kalová nádrž - sludge reservoir [eko.]
kompenzační vodní nádrž - compensating reservoir [eko.]
kontaktní nádrž - contact chamber [eko.]
maximální hloubka nádrže - maximum reservoir depth [eko.]
meliorační nádrž - amelioration reservoir [eko.]
nádrže - reservoirs n: pl.
{rezRvwa:rz}
nádrže - tanks n: pl.
{tENks}
nadrženost - horniness n:
nadržený - horny adj:
{hOrni:}
nadržený - sex-starved adj:
nadržet - dam up
nadržet vodu - dam up
nádrží - railway station n:
nadržování - patronisation n:
objemové hydraulické zatížení (nádrže) - volume hydraulic load [eko.]
odtok z nádrže - reservoir outflow [eko.]
ochranný prostor nádrže - protective reservoir volume [eko.]
palivová nádrž - fuel tank n:
povrchové hydraulické zatížení (nádrže) - superficial hydraulic load [eko.]
prostor stálého nadržení vodní nádrže - constant storage capacity of water reservoir [eko.]
průměrná hloubka nádrže - average reservoir depth [eko.]
průsak dnem nádrže - seepage through reservoir bottom [eko.]
přídavná palivová nádrž - belly tank
oddělitelná
reakční nádrž - reaction reservoir [eko.]
režim nádrže - reservoir regime [eko.]
sexuálně nadržený - horny
{hOrni:}
těsnění dna (nádrže) - bottom sealing [eko.]
užitkový prostor nádrže - effective reservoir capacity [eko.]
vločkovací nádrž - flocculation basin [eko.]
vodárenská nádrž - water-supply reservoir [eko.]
vodní nádrž - cistern
vodní nádrž - water reservoir [eko.]
výtopová nádrž - flooding bassin [eko.]
ztráta vody z nádrže - reservoir water loss [eko.]

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

 

Přeložit nádrž do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "nádrž" v českém výkladovém slovníku

 


Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž