Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (česko-anglický slovník)

 

Pro český výraz no bylo nalezeno překladů: 103 (přesná shoda: 3, obsahující výraz: 100).

 

český výraz CZ   EN anglický překlad
no - um
{Am}
no - well 5 7
{wel}
no - yes [hovor.]
{jes}
kdo stáčí (víno nebo jiné nápoje) - racker n:
= do not know (nevím) - dunno [slang.]
14. písmeno hebrejské abecedy - nun n:
{nAn}
abandonovat - abandon v:
{HbEndHn}
abnormalita - abnormality n:
{EbnOrmElHti:}
abnormalita - abnormity n:
abnormálně - abnormally adj:
{EbnOrmHli:}
abnormální - abnormal adj:
{EbnOrmHl}
abnormální - bizarre adj:
{bHza:r}
abnormální - unnatural adj:
{HnnESRHl}
abnormální ukončení - abend
{Ebend}
abnormální vzrůst - gigantism
abnormálnost - abnormality n:
{EbnOrmElHti:}
abnormálnost - freakishness n:
abrazivnost - abrasiveness n:
absolutistická stanoviska - absolutist views. [eko.]
absolutní hodnota - absolute value n: [mat.]
absolutní monopol - absolute monopoly [eko.]
absolutní věcná vzácnost (nedostatek, omezenost) - absolute physical scarcity [eko.]
absolutnost - absoluteness n:
{EbsHlu:tnHs}
absolutnost - plenitude n:
absorpce rentgenového záření - x-ray absorption n: [fyz.] 6 6
absorpčnost - absorbency n:
{HbzOrbHnsi:}
abstinovat - abstain v:
{HbstJn}
abstraktní podstatné jméno - abstract noun
absurdnost - absurdity n:
{HbsRdHti:}
absurdnosti - absurdities n:
{HbsRdHti:z}
acetono - acetonic adj: [chem.]
acinózní - acinose adj:
Active Denial Technology - ADT [zkr.] [voj.]
AD převodník s postupnou aproximací - successive approximation ADC n: [el.]
AD převodník s postupnou aproximací - successive approximation register n: [el.]
adaktylie (nemoc) - nevyvinutí prstů na rukou nebo nohou - adactylia n:
adaptivnost systému - system adaptibility [eko.]
adekvátní dolní mez bezpečnosti - adequate margin of safety [eko.]
adenoidní - adenoid [med.]
adenoidní - adenoidal adj:
adenokarcinom - adenocarcinoma
adenom - adenoma n:
adenomyóza - adenomyosis
adenosin - adenosine n:
adenosindifosfát - ADP n: [chem.]
adenovirus - adenovirus
administrativní jednoduchost - administrative simplicity [eko.]
adreno-kortikotropní hormon - ACTH
adrenokortikotropní - adrenocorticotropic
adresováno - addressed
{Hdrest}
adresovatelnost - addressability adj:
Advanced Concept Technology Demonstration - ACTD [zkr.] [voj.]
Advanced Monolithic Digital Radio Frequency Memory - AMDRFM [zkr.] [voj.]
Advanced Space Structures Technology Research Experiment - ASTREX [zkr.] [voj.]
Advanced Technology Anti-G Suit - ATAGS [zkr.] [voj.]
Advanced Technology Demonstration - ATD [zkr.] [voj.]
Advanced Technology Transition Demonstration - ATTD [zkr.] [voj.]
afektovaná jemnost - rose-water
afektovanost - affectation
{EfektJLHn}
afektovanost - genteelness n:
Affordable Sensor Technology for Aerial Targeting - ASTAT [zkr.] [voj.]
Agamemnón - Agamemnon jméno
mykénský král z řecké mytologie
Age No Bar - ANB [zkr.]
Age/Gender No Bar - AGNB [zkr.]
Age/Gender/Race No Bar - AGRNB [zkr.]
aglomerace (technologie) - agglomeration [eko.]
{Hgla:mRJLHn}
aglutinoval - agglutinated v:
aglutinovaný - agglutinate adj:
aglutinovat - agglutinate
agnostický - agnostic adj:
{Egna:stIk}
agnostik - agnostic n:
{Egna:stIk}
agnostikové - agnostics
agresívnost - bellicosity n:
agresivnost - truculence n:
agrobiocenóza - agrobiocoenosis [eko.]
agrofytocenóza - agrophytocoenosis [eko.]
agronom - agriculturist n:
agronom - agronomist n:
{Hgra:nHmIst}
agronomický - agronomic adj:
agronomický - agronomical adj:
agronomie - agronomics n:
agronomie - agronomy n:
Air Force Institute of Technology - AFIT [zkr.] [voj.]
akademická hodnost - degree n:
{dIgri:}
akciová společnost - joint stock company n:
akciová společnost - joint-stock company [eko.]
akciová společnost - listed company [eko.]
akciová společnost - stock company n:
akrocyanóza - acrocyanosis
aktinoid - actinid [eko.]
aktinologie - actinology [eko.]
aktinometr - actinometer
aktinometrie - actinometry [eko.]
aktinomycety - actinomycetes [eko.]
aktinomykóza - actinomycosis [eko.]
aktivní přenos látky - active mass transport [eko.]
aktuálnost - topicality n:
akutnost - acuteness n:
{Hkju:tnHs}
akvamaríno - aquamarine adj:
drahokam světle zelené barvy {EkwHmRi:n}
algoritmus stínových cen - shadow price algorithm [eko.]
alkaličnost - alkalinity n:
{ElkHlInHti:}
alternovaný - alternated adj:
{OltRnJtHd}
alternovat - alternate v:
{OltRnJt}

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

 

Přeložit no do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "no" v českém výkladovém slovníku

 


Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž