Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (česko-anglický slovník)

 

Pro český výraz zdráv bylo nalezeno překladů: 101 (přesná shoda: 1, obsahující výraz: 100).

 

český výraz CZ   EN anglický překlad
zdráv - well 3 6
{wel}
bezpečnost a ochrana zdraví (při práci) - health safety and preservation [eko.]
být zdravý jako ryba - be a picture of health [fráz.]
dobrý zdravotní stav - a clean bill of health
duševně zdravý - sane
{sJn}
duševní zdraví - sanity
{sEnHti:}
kypící zdravím - bouncing
{bVnsIN}
látka škodlivá zdraví - harmful substance [eko.]
látka škodlivá zdraví - noxious substance [eko.]
na zdraví - cheers
{SIrz}
na zdraví - cheers! good health!
na zdraví! - gesundheit
na zdraví! - here's to
nejnezdravější - unhealthiest adj:
nejzdravější - healthiest adj:
{helQi:Ist}
nezdravě - unhealthily adv:
nezdravější - unhealthier adj:
nezdravost - unsoundness n:
nezdravost - valetudinarianism n:
nezdravý - insalubrious adj:
nezdravý - insanitary adj:
nezdravý - punk adj:
to feel punk - being in poor health {pANk}
nezdravý - unhealthful adj:
{HnhelQfHl}
nezdravý - unhealthy adj:
{HnhelQi:}
nezdravý - unsanitary adj:
{HnsEnHteri:}
nezdravý - unsound adj:
{HnsVnd}
nezdravý - unwholesome adj:
organizace pro vzdělání a zdraví dětí - UNICEF
{ju:nHsef}
ozdravění - sanitation n:
{sEnHtJLHn}
ozdravit - restore
{rIstOr}
ozdravit - restore to health v:
ozdravný - curative adj:
{kjUrHtIv}
ozdravovna - sanatorium n:
ozdravovna - sanitaria n:
ozdravovny - sanatoria n:
ozdravovny - sanitaria n:
péče o zdraví - health care
podlomené zdraví - broken health
potíž zdravotní - ailment
{JlmHnt}
pozdrav - greeting
{gri:tIN}
pozdrav - hail n:
{hJl}
pozdrav - salutation n:
pozdrav - salute n:
{sHlu:t}
pozdravení - salutation n:
pozdravil - greeted v:
{gri:tHd}
pozdravit - greet
{gri:t}
pozdravit - hail v:
{hJl}
pozdravit - salute v:
{sHlu:t}
pozdravný - salutatory adj:
pozdravovat - acclaim v:
{HklJm}
pozdravovat - greet
{gri:t}
pozdravovat jako vítěze - acclaim the winner
pozdravy - greetings n: pl.
{gri:tINz}
pozdravy - regards n: pl.
{rIga:rdz}
pozdravy - salutations
riziko ohrožení lidského zdraví - human health risk [eko.]
Pravděpodobnost, se kterou expozice (jednorázová či opakovaná) za daných podmínek způsobí poškození zdraví u exponovaných jedinců (populace).
s pozdravem - yours truly
s pozdravem - yours sincerely
Se srdečným pozdravem - Yours sincerely
srdečné pozdravy - best regards
srdečný pozdrav - love
{lAv}
stav dobré nálady a zdraví - wellness n:
{welnHs}
Světová zdravotnická organizace - WHO [zkr.]
World Health Organization {hu:}
Světová zdravotnická organizace - World Health Organization [eko.]
symbol zdravotnictví - caduceus
syndrom nezdravých staveb - SBS [eko.]
ublížení na zdraví - battery
{bEtRi:}
Ústav Národního Zdraví - NIH
uzdravení - recovery n:
{rHkAvRi:}
uzdravení z nemoci - back on your feet
uzdravený - recovered adj:
{rHkAvRd}
uzdravit - cure v:
{kjUr}
uzdravit - restore to health v:
uzdravit se - get over v:
uzdravit se - get well v:
uzdravit se - recover v:
{rIkAvR}
uzdravování - recovering n:
{rHkAvRIN}
uzdravovat se - convalesce v:
{ka:nvHles}
uzdravuje se - recovers
{rIkAvRz}
uzdravující - recovering adj:
{rHkAvRIN}
veřejné zdraví - public health n:
Vybraný zástupce přírodního prostředí, lidské zdraví nebo použité zdroje určující kategorii dopadu. - category endpoint [eko.]
výsadkář se zdravotnickým výcvikem - paramedic n:
zdravá voda - aqua vitae
zdravě - healthily adv:
zdravě - lustily
zdravé dřevo - sound wood [stav.]
zdravé jádro - hard core
zdravé jádro - hard-core
zdravé jádro - hardcore
{ha:rdkOr}
zdravé jídlo - health food
zdravější - healthier adj:
{helQi:R}
zdraví - haleness
zdraví - health
{helQ}
zdravice - toast n:
{tCst}
zdravil - hailed v:
{hJld}
zdravil - saluted v:
{sHlu:tHd}
zdravit - salute v:
{sHlu:t}
zdravost - healthfulness n:
zdravost - healthiness n:
zdravost - salubrity n:

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

 

Přeložit zdráv do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "zdráv" v českém výkladovém slovníku

 


Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž