Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (česko-anglický slovník)

 

Pro český výraz nu bylo nalezeno překladů: 101 (přesná shoda: 1, obsahující výraz: 100).

 

český výraz CZ   EN anglický překlad
nu - well 6 6
{wel}
10 milionů rupií - crore
4/5 galonu - Jeroboam
{ZerHbCHm}
absolutní nula - absolute zero [tech.]
abstinující - abstaining adj:
{HbstJnIN}
acetonurie - acetonuria n:
adaktylie (nemoc) - nevyvinutí prstů na rukou nebo nohou - adactylia n:
agranulocytóza - agranulocytosis
alfanumerická data - alphanumerical data
alfanumerický - alphameric adj:
alfanumerický - alphanumeric
{ElfHnu:merIk}
alfanumerický - alphanumerical
alfanumericky - alphanumerically adv:
alkaloid s účinky podobnými atropinu, pocházející z keře Pilocarpus pennatifolius - jaborin n: [bot.]
alokace (promítnutí vlivů do dílčích operací) - allocation [eko.]
{ElHkJLHn}
alokace, přidělení, promítnu - environmental allocation [eko.]
Promítnutí ekologických vlivů do různých vstupů a výstupů sytému sledovaného produktu. Zúžení pojmu alokace na ekologické efekty (na rozdíl např. od alokace nákladů, pracovních sil apod.).
Ancient Monument - Ancient Monument [eko.]
antropogenní působení na krajinu - anthropogenic impact on landscape [eko.]
anuita - annuity n:
{Hnu:Hti:}
anuitní obligace - annuity bond
anuloid - tori n:
anulování - abrogation n:
{EbrHgJLHn}
anulování - annulment n:
{EnHlmHnt}
anulování - cancellation n:
{kEnsHlJLHn}
anulování - cancelling n:
{kEnsHlIN}
anulování - nullification
anulování - recision n:
{rIsIGHn}
anulování - retraction n:
{ri:trEkLHn}
anulování - voidance n:
anulovaný - canceled
{kEnsHld}
anulovaný - invalidated adj:
{InvElHdJtHd}
anulovaný - nullified
{nAlHfTd}
anulovaný - rescinded adj:
{rIsIndId}
anulovaný - reversed adj:
{rIvRst}
anulovat - abolish v:
{Hba:lIL}
anulovat - abrogate v:
{EbrHgJt}
anulovat - annul v:
{EnHl}
anulovat - cancel v:
{kEnsHl}
anulovat - countermand v:
anulovat - defeat v:
{dIfi:t}
anulovat - disaffirm v:
anulovat - invalidate v:
{InvElIdJt}
anulovat - nullify
{nAlHfT}
anulovat - override v:
{CvRrTd}
anulovat - quash v: [práv.]
{kwOL}
anulovat - rescind v:
{rIsInd}
anulovat - void v:
{vYd}
anulovatelný - defeasible adj:
anulovatelný - extinguishable adj:
anuluje - invalidates v:
anuluje - nullifies
{nAlHfTz}
anuluje - resets v:
{ri:sets}
anulující - invalidating adj:
{InvElHdJtIN}
anulující - restarting adj:
{ri:sta:rtIN}
anuréza - anuresis
anurický - anuric adj:
arkánum - arcanum n:
{a:rkHnHm}
arkussinus - arcsine [mat.]
atenuátor - attenuator n:
avenue - avenue
{EvHnu:}
Barnum - Barnum n: [jmén.]
příjmení {ba:rnHm}
Bertillonův systém - Bertillon system n:
systém identifikace osob pro kriminalistické potřeby založený na měření rozměrů lidského těla, později nahrazen daktiloskopií
betonující - concreting adj:
bez elánu - unenthusiastically
bez kofeinu - decaf adv:
např. káva
bez kofeinu - decaffeinated adj:
{di:kEfHnJtId}
bez kořenů - rootless
{ru:tlHs}
bez stínu - shadowless
beznukleární - non-nuclear adj:
beznukleární - nonnuclear adj:
{na:nu:kli:R}
bílá nuzota - white trash n:
binukleární - binuclear adj:
biologický přípravek na ochranu rostlin - biological plant protection preparation [eko.]
blednu - fading n:
{fJdIN}
bod tuhnu - freezing point n:
bod vadnu - wilting point [eko.]
bodnu - stab n:
{stEb}
bodnu - stabbing n:
{stEbIN}
bodnu - stick n:
{stIk}
bodnu - stitch n:
bolest {stIS}
bodnu - stabbed adj:
{stEbd}
bonus - bonus n:
{bCnHs}
bonus - increase n:
{Inkri:s}
bouchnu - bang
{bEN}
bouchnu - bashing n:
{bELIN}
bouchnu - plump
{plAmp}
bouchnu - thump n:
{QAmp}
bouchnu - thwack n:
bouchnu - banged adj:
{bENd}
bouchnu - popped adj:
{pa:pt}
brát vinu - take the blame
brusič drahých kamenů - lapidary
{lEpHderi:}
buchnu - clunk n:
být v mínusu - in the red [ekonom.] [idiom]
být vypnu - be off
být zapnu - be on
být zhnusen - fed-up
cáknu - splashes pl.
{splELHz}
cáknutí do vody - splosh
cáknu - wacky adj:
{wEki:}
Canute - Canute n: [jmén.]
příjmení

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

 

Přeložit nu do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "nu" v českém výkladovém slovníku

 


Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž