Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (česko-anglický slovník)

 

Pro český výraz obyvatel bylo nalezeno překladů: 92 (přesná shoda: 5, obsahující výraz: 87).

 

český výraz CZ   EN anglický překlad
obyvatel - denizen n:
obyvatel - dweller n:
{dwelR}
obyvatel - incumbent
{InkAmbHnt}
obyvatel - inhabitant n:
obyvatel - resident n:
{rezHdHnt}
civilní obyvatelstvo - civilians
{sHvIljHnz}
dobyvatel - conqueror n:
{ka:NkRR}
dobyvatel - conquistador n:
dočasný obyvatel - sojourner
dostatečná bezbečnost obyvatel a životního prostředí - GOES [eko.]
{gCz}
ekvivalentní počet obyvatel - equivalent number of inhabitants [eko.]
místní obyvatelé - grassroots
{grEsru:ts}
na jednoho obyvatele - per capita adj:
neobyvatel - inhabitable adj:
neobyvatel - uninhabitable
{AnInhEbHtHbHl}
nulový přírustek obyvatelstva - zero population growth
obyvatel Alberty - Albertan
obyvatel Aljašky - Alaskan
{HlEskHn}
obyvatel Alsaska - Alsatian n:
{ElsJLHn}
obyvatel Arizony - Arizonan
obyvatel Asie - Asian n:
{JGHn}
obyvatel Asie - Asiatic n:
{JGi:EtIk}
obyvatel Formosy - Formosan n:
obyvatel Glasgowa - Glaswegian
obyvatel jihu - southerner
{sADRnR}
obyvatel Jižní Afriky - South African
obyvatel Jižní Ameriky - South American
obyvatel Jižní Carolíny - South Carolinian
obyvatel Jižní Dakoty - South Dakotan
obyvatel Jordánu - Jordanian
{ZOrdJni:Hn}
obyvatel kolonie - colonist
obyvatel Kolorada - Coloradan n:
obyvatel Kolumbie - Colombian
{kHlAmbi:Hn}
obyvatel kopce - hillman
{hIlmEn}
obyvatel Lucemburska - Luxembourger
obyvatel města Washington - Washingtonian n:
{wa:LINtCni:Hn}
obyvatel New Jersey - New Jerseyan
obyvatel nové Anglie - New Englander
obyvatel nového Hampshiru - New Hampshireman
obyvatel Peru - Peruvian
{pRu:vi:Hn}
obyvatel předměstí - suburbanite
{sHbRbHnTt}
obyvatel Rhodesie - Rhodesian
{rCdi:GHn}
obyvatel Salvadoru - Salvadorian
obyvatel Samoy - Samoan
obyvatel San Francisca - San Franciscan n:
obyvatel Saúdské Arábie - Saudi
{sOdi:}
obyvatel Savoye - Savoyard
obyvatel Senegalu - Senegalese
obyvatel sídliště - exurban
obyvatel sídliště - exurbanite
obyvatel Skotska - Scotchman n:
obyvatel Somálska - Somali n:
{sHma:li:}
obyvatel starého Řecka - Achaean n:
obyvatel Súdánu - Sudanese
{su:dHni:z}
obyvatel Sumatry - Sumatran
obyvatel Sýrie - Syrian
{sIri:Hn}
obyvatel Tahiti - Tahitian n:
obyvatel Taiwanu - Taiwanese n:
{tTwa:ni:z}
obyvatel údolí - dalesman
obyvatel Uruguaye - Uruguayan
{jRHgwJHn}
obyvatel Utahu - Utahan
obyvatel Vermontu - Vermonter
obyvatel vlastního domu - owner-occupier
obyvatel Západní Virginie - West Virginian n:
obyvatel Západu - westerner n:
{westRnR}
obyvatelé - dwellers n:
{dwelRz}
obyvatelé - inhabitants n:
{InhEbHtHnts}
obyvatelé - residents n:
{rezHdHnts}
obyvatelé Aleut - Aleutians
{Hlu:LHnz}
obyvatelé Alsaska - Alsatians n:
obyvatelé Asie - Asiatics
obyvatelé buše - bushmen
obyvatelé domu - menage
obyvatelé Kolumbie - Colombians
{kHlAmbi:Hnz}
obyvatelé Paraguaye - Paraguayans n: pl.
obyvatelé Skandinávie - Scandinavians
{skEndInJvi:Hnz}
obyvatelé Skotska - Scotsmen n:
obyvatelé Somálska - Somalis n:
{sHma:lIz}
obyvatelé starého Řecka - Achaeans n:
obyvatelé Uruguaye - Uruguayans
obyvatelé Západu - westerners n: pl.
{westRnRz}
obyvatelnost - habitability
obyvatel - habitable
{hEbHtHbHl}
obyvatel - livable adj:
{lIvHbHl}
obyvatelstvo - population n:
{pa:pjHlJLHn}
praobyvatel - autochthon n:
praobyvatel - autochton n:
původní obyvatel - autochthon n:
původní obyvatelé USA - Americans n:
{HmerHkHnz}
staří obyvatelé Čech - Bohemians
vůz dobyvatelů Ameriky - Conestoga
{ka:nHstCgH}
vůz dobyvatelů Ameriky - Conestoga wagon

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

 

Přeložit obyvatel do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "obyvatel" v českém výkladovém slovníku

 


Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž