Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (česko-anglický slovník)

 

Pro český výraz vrt bylo nalezeno překladů: 103 (přesná shoda: 3, obsahující výraz: 100).

 

český výraz CZ   EN anglický překlad
vrt - bore n:
{bOr}
vrt - borehole n:
vrt - well n:
{wel}
bohémská čtvrť - bohemia
{bChi:mi:H}
bojový vrtulník - gunship
{gAnLIp}
čerpací vrt - pumper n: [eko.]
čtvrť - area n:
{eri:H}
čtvrť - borough
{bRC}
čtvrť - district
{dIstrIkt}
čtvrť - neighbourhood
čtvrt - quarter n:
{kwOrtR}
čtvrťák - quarter n:
{kwOrtR}
čtvrtdolar - quarter n:
{kwOrtR}
čtvrteční - Thursday adj:
{QRzdJ}
čtvrtého stupně - quartic
čtvrtek - Thursday n:
{QRzdJ}
čtvrtfinále - quarter-final n:
čtvrtfinále - quarterfinal n: [sport.]
čtvrtfinálový - quarterfinal adj:
čtvrthodina - quarter of an hour
čtvrthodina - quarter-hour n:
čtvrtící - quartering adj:
čtvrtina - quarter
{kwOrtR}
čtvrtina barelu - firkin
čtvrtina gallonu - quarto
{kwOrtC}
čtvrtina galonu - quart n: [zast.] 8 8
{1.13 l} {kwOrt}
čtvrtina pinty - noggin n:
objemová míra
čtvrtiny - quarters n: pl.
{kwOrtRz}
čtvrtiny gallonu - quarts
{kwOrts}
čtvrtky - Thursdays n: pl.
{QRzdJz}
čtvrtletí - trimester
{trTmestR}
čtvrtletní - quarterly adj:
{kwOrtRli:}
čtvrtletní výkaz - quarterly statement [eko.]
čtvrtletník - quarterly n:
{kwOrtRli:}
čtvrtlibrák (hamburger, bez sýra) - quarter ham n:
čtvrtlibrák se sýrem (druh hamburgeru) - quarter pounder with cheese n:
čtvrtohorní - quaternary adj:
{kwa:tRneri:}
čtvrtohory - quaternary
{kwa:tRneri:}
čtvrťová nota - crotchet n:
čtvrťová nota - quarter note n: [hud.]
čtvrtpenny - farthing
{fa:rDIN}
čtvrtý - 4th num:
čtvrtý - fourth
{fOrQ}
čtvrtý rozměr - fourth dimension
dělník na vrtné věži - rigger
dvacátý čtvrtý - 24th
dvacátý čtvrtý - twenty-fourth
hodnota čtvrtiny - quartile
{kwOrtIl}
chudinská čtvrť - slum
{slAm}
indikační vrt - indication test bore hole [eko.]
Jakubův čtvrtý syn - Judah
{Zu:dH}
kontrolní vrt - inspection bore hole [eko.]
kontrolní vrt - test bore hole [eko.]
navrtával - drilled v:
{drIld}
nestabilnost, vrtkavost - instability [eko.]
{InstHbIlIti:}
obytná čtvrť - residential district
padesátý čtvrtý - fifty-fourth
podvrtnout si - sprain
podvrtnutí - sprain n:
pozorovací vrt - observation bore hole [eko.]
proud vzduchu za vrtulí - slipstream
provrtat - drive
{drTv}
provrtat - perforate v:
provrtat nebozezem - gimlet
průzkumný vrt na ropu - wildcat n:
{wTldkEt}
přistávací plocha pro vrtulník - helipad
přistávací plocha pro vrtulník - pad n:
{pEd}
přistávací plošina pro vrtulník - heliport
rozčtvrtit - quarter v:
{kwOrtR}
rozdělený na čtvrtiny - quartered
ruční vrtačka - hand drill
sloupová vrtačka - drill press n:
spalovací turbína s vrtulí - propjet n: [tech.] 6 6
šedesátá čtvrtá poznámka - sixty-fourth note n:
šedesátý čtvrtý - sixty-fourth
španělská čtvrť - barrio
{ba:ri:C}
španělská čtvrť města - barrio n: [amer.]
{ba:ri:C}
tři čtvrtě - three-quarters
tři čtvrtě na - a quarter to
tři čtvrtiny - three-quarter
turbovrtulový motor - propjet n: [tech.] 6 6
turbovrtulový motor - turboprop
{tRbCpra:p}
vrtá - bores v:
{bOrz}
vrtá - drills v:
{drIlz}
vrtací - boring adj:
{bOrIN}
vrtací - drilling adj:
{drIlIN}
vrtací korunka - x-bit n: [tech.] 6 6
s ostřím ve tvaru X
vrt - driller n:
{drIlR}
vrtačka - drill n:
{drIl}
vrtající dřevo - xylotomous adj: [bio.] 6 6
vrták - auger n:
{OgR}
vrták - borer n:
{bOrR}
vrták - drill
{drIl}
vrták - screw tap n:
nástroj sloužící k vrtání - upíná se do vrtačky
vrtal - bored v:
{bOrd}
vrtal - drilled v:
{drIld}
vrtání - boring n:
{bOrIN}
vrtání - drilling
{drIlIN}
vrtat - bore v:
{bOr}
vrtat - drill v:
{drIl}
vrtat - drill into v:
vrtat v - pry v:
{prT}
vrtění - wiggle n:
{wIgHl}

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

 

Přeložit vrt do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "vrt" v českém výkladovém slovníku

 


Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž