Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (česko-anglický slovník)

 

Pro český výraz os bylo nalezeno překladů: 100 (přesná shoda: 0, obsahující výraz: 100).

 

český výraz CZ   EN anglický překlad
(koňské) dostihy - horseracing
1.marginální nákl. na snižování, 2.max.dosažitelná koncentr. - MAC [eko.]
{mEk}
abioseston - abioseston [eko.]
abiotická složka prostředí - abiotic environmental component [eko.]
abnormálnost - abnormality n:
{EbnOrmElHti:}
abnormálnost - freakishness n:
abrazivnost - abrasiveness n:
absolutní věcná vzácnost (nedostatek, omezenost) - absolute physical scarcity [eko.]
absolutní vlhkost vzduchu - absolute humidity [eko.]
absolutnost - absoluteness n:
{EbsHlu:tnHs}
absolutnost - plenitude n:
absorpčnost - absorbency n:
{HbzOrbHnsi:}
absurdnost - absurdity n:
{HbsRdHti:}
absurdnosti - absurdities n:
{HbsRdHti:z}
AD převodník s postupnou aproximací - successive approximation ADC n: [el.]
AD převodník s postupnou aproximací - successive approximation register n: [el.]
adaptivnost systému - system adaptibility [eko.]
adekvátní dolní mez bezpečnosti - adequate margin of safety [eko.]
adenosin - adenosine n:
adenosindifosfát - ADP n: [chem.]
administrativní jednoduchost - administrative simplicity [eko.]
adresovatelnost - addressability adj:
Advisory Group for Aerospace Research and Development - AGARD [zkr.] [voj.]
{EgRd}
aerosol - aerosol
{erHsa:l}
aerosolová závlaha - aerosol irrigation [eko.]
aerosoly - aerosols n: pl.
Aerospace Engineering Facility - AEF [zkr.] [voj.]
Aerospace Medicine Consultation Service - ACS [zkr.] [voj.]
aerostat - blimp n: [let.]
{blImp}
afektovaná jemnost - rose-water
afektovaná laskavost - rose-water
afektovanost - affectation
{EfektJLHn}
afektovanost - genteelness n:
agnostický - agnostic adj:
{Egna:stIk}
agnostik - agnostic n:
{Egna:stIk}
agnostikové - agnostics
agresivní zákazník prostitutky - bad date
agresívnost - bellicosity n:
agresivnost - truculence n:
agroekosystém - agroecosystem [eko.]
Airborne Laser Extended Atmospheric Characterization Experiment - ABLE ACE [zkr.] [voj.]
akademická hodnost - degree n:
{dIgri:}
akciová společnost - joint stock company n:
akciová společnost - joint-stock company [eko.]
akciová společnost - listed company [eko.]
akciová společnost - stock company n:
akrostich - acrostic n:
aktivní přenos látky - active mass transport [eko.]
aktuálnost - topicality n:
akutní nedostatek - acute shortage
akutnost - acuteness n:
{Hkju:tnHs}
Alamos - Alamos n: [jmén.]
příjmení {ElHmCz}
albatros - albatross
{ElbHtra:s}
albatros stěhovavý - wandering albatross [zoo.]
aldosteron - aldosterone n:
alelopatie rostliny - plant allelopathy [eko.]
Aleutské ostrovy - Aleutian Islands n: [zem.]
pás ostrůvků v Beringově moři
alfa-mezosaprobita - alpha-mesosaprobity [eko.]
alkaličnost - alkalinity n:
{ElkHlInHti:}
aminosloučenina - amine compound [eko.]
amorfnost - amorphousness n:
Amos - Amos n: [jmén.]
příjmení, mužské křestní jméno {JmHs}
analýza citlivosti - sensitivity analysis [eko.]
Systematický postup ke stanovení vlivu zvolených metod a dat a jejich nejistot na výsledek studie.
analýza efektivnosti nákladů - CEA [eko.]
{si:}
analýza efektivnosti nákladů - cost effectiveness analysis. [eko.]
analýza efektivnosti nákladů - cost-effectiveness analysis [eko.]
analýza nákladů a přínosů - CBA [eko.]
analýza neurčitosti - uncertainty analysis [eko.]
analýza výnosů a nákladů - benefit-cost analysis. [eko.]
analýza výnosů a nákladů, diskontní sazba - benefit-cost analysis, discount rate. [eko.]
analýza výnosů a nákladů, měření výnosů - benefit-cost analysis, measurement of benefits. [eko.]
analýza výnosů a nákladů, odhad nákladů - benefit-cost analysis, cost estimation. [eko.]
analýza výnosů a nákladů, výnosy z omezování znečištění - benefit-cost analysis, pollution control benefits. [eko.]
analýza výnosů a nákladů, výnosy z rekreace - benefit-cost analysis, recreation benefits. [eko.]
angažovanost - involvement
{Inva:lvmHnt}
anglická pohádková postava - Robin Hood n:
Anglosas - Anglo-Saxon n:
anglosaský - Anglo-Saxon adj:
angosticismus - agnosticism n:
animálnost - animalism n:
anizotropie půdní propustnosti (půdy) - permeability anisotropy [eko.]
anlýza rizika a přínosů - RBA [eko.]
anosmie - anosmia n:
antigennost - antigenicity
antropoekosystém - anthropoecosystem [eko.]
antroposféra - anthroposphere [eko.]
apatičnost - torpidity n:
aplikace herbicidu po vzejití (rostliny) - post-come up herbicide application [eko.]
aplikace herbicidu před vzejitím (rostliny) - pre-come up herbicide application n: [eko.]
apostrof - apostrophe n:
{Hpa:strHfi:}
apostrof - diaeresis n:
apostrofovat - apostrophize v:
apostrofy - apostrophes n: pl.
Arabský poloostrov - Arabian Peninsula
areál škodlivosti - area of harmfulness [eko.]
Argos - Argos [myt.] [jmén.]
stavitel Argó
army post office - APO
arogantní postoj - tude n: [slang.]
arogantnost - arrogance n:
{erHgHns}
arogantnost - cockiness n:
{ka:kInHs}

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

 

Přeložit os do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "os" v českém výkladovém slovníku

 

Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž