Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Slovenský slovník (česko-slovenský slovník / čeština - slovenština [slovenčina])

 

Pro český výraz os bylo nalezeno překladů: 100 (přesná shoda: 0, obsahující výraz: 100).

 

český výraz CZ   Sk slovenský překlad
31. prosinec - 31. december
8. prosinec - 8. december
Abrahám (biblická postava) - Abrahám (biblická postava)
Absolutní hvězdná velikost - Absolútna hviezdna veľkosť
Adenosintrifosfát - Adenozíntrifosfát
aerosol - aerosól
aerosol atmosférický - atmosferický aerosól
agentura pro ochranu prostředí životního - Agentúra pre životné prostredie (USA)
agentura pro ochranu prostředí životního - agentúra pre životné prostredie
agentura pro ochranu prostředí životního - administratívna inštitúcia pre životné prostredie
Agnosticismus - Agnosticizmus
agroekosystém - agroekosystém
Aischylos - Aischylos
akce na vyčištění oblasti postižené katastrofou - operácie na vyčistenie oblasti postihnutej katastrofou
Akira Kurosawa - Akira Kurosawa
akustické vlastnosti - akustické vlastnosti
Albatrosovití - Albatrosovité
Aleutské ostrovy - Aleuty
Allosaurus - Allosaurus
Ambrosius - Ambrosius Milánsky
Americká válka za nezávislost - Americká vojna za nezávislosť
Americké Panenské ostrovy - Americké Panenské ostrovy
analýza ekosystému - ekosystémová analýza
analýza nákladů a přínosů - analýza pomeru vynaložených prostriedkov k celkovému zisku
analýza vlivů na prostředí životní - správa o hodnotení
analýza životního prostředí - analýza životného prostredia
Anaximandros - Anaximandros
antarktický ekosystém - ekosystém Južného pólu
Antroposofie - Antropozofia
Apeninský poloostrov - Apeninský polostrov
Arabský poloostrov - Arabský polostrov
Areios - Areios
Archosauři - Archosauria
Aristarchos ze Samu - Aristarchos zo Samu
Aritmetická posloupnost - Aritmetická postupnosť
arktický ekosystém - ekosystém Severného pólu
Asklépios - Asklepios
astenosféra - astenosféra
Athos - Atos (polostrov)
atlas rostlin - botanický atlas
Atmosféra - Atmosféra (kozmického telesa)
atmosféra - atmosféra
Atmosféra (jednotka) - Atmosféra (jednotka)
atmosférické srážky - atmosferické zrážky
atmosférické vrstvy - vrstevnatosť atmosféry
Atmosférický tlak - Atmosférický tlak
Atomová hmotnostní konstanta - Atómová hmotnostná jednotka
Baffinův ostrov - Baffinov ostrov
banka vzorků životního prostředí - banka vzoriek životného prostredia
Barbados - Barbados
Basileios Veliký - Bazil Veľký
Basiliskos - Basiliskos
bělicí prostředek - bieliace činidlo
bentos - bentos
bezpečnost - bezpečnosť
bezpečnost ovzduší - vzdušná bezpečnosť
bezpečnost práce - bezpečnosť práce
bezpečnost reaktoru - bezpečnosť reaktora
bezpečnostní opatření - bezpečnostné opatrenie
bezstarostný - bezstarostný
biologická bezpečnost - biologická bezpečnosť
biologická dostupnost - biologická dostupnosť
biologická odbouratelnost - biodegradabilita
biologická vlastnost - biologická vlastnosť
biologie rostlin - biológia rastlín
biosféra - biosféra
biosyntéza - biosyntéza
blahoslavený - blahoreèenie
bohoslužba - omša
bosenština - bosniačtina
Bosna - Bosna
Bosna a Hercegovina - Bosna a Hercegovina
Boson - Bozón
Boston - Boston (Massachusetts)
Bostonské pití čaje - Bostonské pitie čaju
Bouvetův ostrov - Bouvetov ostrov
Britské ostrovy - Britské ostrovy
Britské Panenské ostrovy - Britské Panenské ostrovy
Budoucnost - Budúcnosť
Buenos Aires - Buenos Aires
bytost - bytosť
Calvados (departement) - Calvados (departement)
Centrální mocnosti - Ústredné veľmoci
cíl kvality životního prostředí - cieľ kvality životného prostredia
Citoslovce - Citoslovce
Ctnost - Cnosť
Cytoskelet - Cytoskelet
část rostliny - časť rastliny
částice látek atmosféry - atmosferická častica
Československo - Česko-Slovensko
četnost výskytu v přírodě - ekologická abundancia
čin trestný proti prostředí životnímu - environmentálny zločin
činnost podnikatelská - podnikanie
činnost průmyslová - priemyselná činnosť
činnost sopečná - sopečná činnosť
činnost veřejná - verejná činnosť
činnost výrobní - výrobná činnosť
Daktyloskopie - Daktyloskopia
data z oblasti životního prostředí - environmentálna informácia
dědictví rostlin - rastlinné dedičstvo

 

Pozn. některá odborná slova v tomto slovníku začínají velkým písmenem, píší se však malými.

 

Přeložit os do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny DEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
AFangličtiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "os" v českém výkladovém slovníku

 

Reklama