Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (anglicko-český slovník)

 

Pro anglický výraz APO bylo nalezeno překladů: 101 (přesná shoda: 1, obsahující výraz: 100).

 

anglický výraz EN   CZ český překlad
APO - army post office
a tempest in a teapot - mnoho povyku pro nic
n: [jmén.] Annapolis
{HnEpHlIs}
- hl.m. - Maryland v USA
n: apocalypse
{Hpa:kHlIps}
- apokalypsa
apocalyptic
{Hpa:kHlIptIk}
- apokalyptický
adj: apocalyptical
- apokalyptický
adj: apocalyptical
- strašný
v: [lingv.] apocopate
odstranit koncovou hlásku nebo slabiku slova
- apokopovat
n: [lingv.] apocope
odstranění hlásky nebo slabiky na konci slova
- apokopa
n: [med.] apocope
- amputace
adj: apocrine
- apokrinní
n: apocrypha
- apokryfy
n: apocrypha
- apokryf
n: apocrypha
- padělek
apocryphal
{Hpa:krHfHl}
- apokryfní
adj: apocryphal
{Hpa:krHfHl}
- vymyšlený
adj: apocryphal
{Hpa:krHfHl}
- apokryfický
adj: apodal
- beznohý
adj: apodictic
- demonstrovatelný
n: apogee
{EpHZi:}
- vyvrcholení
n: apogee
{EpHZi:}
- vrchol
n: apogee
{EpHZi:}
- apogeum
adj: apolitical
{JpHlItIkHl}
- nepolitický
adv: apolitically
- nepoliticky
apollo
{Hpa:lC}
- apollón
n: [jmén.] Apollo
příjmení {Hpa:lC}
- Apollo
adj: apologetic
{Hpa:lHZetIk}
- omluvný
adv: apologetically
{Hpa:lHZetIkli:}
- omluvně
adv: apologetically
{Hpa:lHZetIkli:}
- kajícně
n: apologetics
- apologetika
n: apologia
- apologie
apologia
- formální obrana zastávaného
n: pl. apologies
{Hpa:lHZi:z}
- omluvy
v: apologise
- omlouvá
v: apologised
- omlouval
v: apologises
- omlouvá
adj: apologising
- omlouvající
n: apologist
{Hpa:lHZHst}
- obhájce
v: apologize
{Hpa:lHZTz}
- omlouvat
apologize
{Hpa:lHZTz}
- omluvit se
v: apologize
{Hpa:lHZTz}
- obhajovat
v: apologize
{Hpa:lHZTz}
- omlouvat se
v: apologized
{Hpa:lHZTzd}
- omluvil
n: apologue
- alegorie
n: apology
{Hpa:lHZi:}
- omluva
apophyseal
- apofyzální
n: apophysis
- apofýza
n: apophysis
- odžilek
adj: apoplectic
{EpHplektIk}
- mrtvicový
adj: apoplectic
{EpHplektIk}
- apoplektický
n: apoplexy
{EpHpleksi:}
- mrtvice
n: apoplexy
{EpHpleksi:}
- apoplexie
[med.] apoptosis
- uvolnění a odpadnutí kožního strupu
n: aporia
greek orig.
- pochybnost
n: apostasy
od víry
- odpadlictví
n: apostasy
od víry
- odpadnutí
n: apostate
- renegát
apostatize
- odpadnout
n: apostle
{Hpa:sHl}
- apoštol
apostles
{Hpa:sHlz}
- apoštolové
n: apostleship
- apoštolství
n: apostolate
- apoštolství
n: apostolate
- apoštolát
adj: apostolic
- apoštolský
n: apostrophe
{Hpa:strHfi:}
- apostrof
n: pl. apostrophes
- apostrofy
v: apostrophize
- oslovit
v: apostrophize
- apostrofovat
apostrophize
- slavnostně oslovit
apostrophize
- opatřit apostrofem
n: apothecary
{Hpa:QHkeri:}
- lékárník
n: apotheoses
- zbožnění
n: apotheoses
- apoteóza
n: apotheosis
{Hpa:Qi:CsHs}
- zbožnění
[eko.] biological weapon
- biologická zbraň
capo
{ka:pC}
- znovu
n: [sport] capoeira
Brazilské bojové umění
- capoeira
capon
{kJpa:n}
- kapoun
v: caponize
- kapounovat
capote
{kHpCt}
- dlouhý plášť
[eko.] climatic evaporation
- klimatický výpar
adj: contrapositive
- kontrapozitivní
n: decapod
- desetinožec
escapology
- způsoby úniku
adj: evaporable
- odpařitelný
adj: evaporable
- odpařivý
adj: evaporable
- vypařitelný
v: evaporate
{IvEpRJt}
- vypařovat
v: evaporate
{IvEpRJt}
- odpařovat
v: evaporate
{IvEpRJt}
- vypařit
v: evaporate
{IvEpRJt}
- odpařit
evaporate
{IvEpRJt}
- odpařit se
evaporate
{IvEpRJt}
- vypařovat se
evaporate
{IvEpRJt}
- vypařit se
evaporated
{IvEpRJtHd}
- vypařený
evaporated milk
- kondenzované mléko
v: evaporates
{IvEpRJts}
- vypařuje
v: evaporates
{IvEpRJts}
- odpařuje
n: evaporating
{IvEpRJtIN}
- odpařování
adj: evaporating
{IvEpRJtIN}
- odpařovací
[eko.] evaporation
{IvEpRJLHn}
- evaporace

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

Přeložit APO do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "APO" v českém výkladovém slovníku

 


 

Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž