Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Turecký slovník (česko-turecký slovník)

 

Pro český výraz os bylo nalezeno překladů: 100 (přesná shoda: 0, obsahující výraz: 100).

 

český výraz CZ   Tu turecký překlad
31. prosinec - 31 Aralık
8. prosinec - 8 Aralık
Abrahám (biblická postava) - İbrahim (peygamber)
Absolutní hvězdná velikost - Saltık büyüklük
Adenosintrifosfát - Adenozin trifosfat
Aerosol - Aerosol
Agnosticismus - Agnostisizm
Aiolos - Aiolos
Aischylos - Eshilos
Akira Kurosawa - Akira Kurosava
Albatrosovití - Albatros
Aleutské ostrovy - Aleut Adaları
Allosaurus - Allosaurus
Americká válka za nezávislost - Amerikan Bağımsızlık Savaşı
Americké Panenské ostrovy - ABD Virgin Adaları
Anaximandros - Anaksimandros
Antroposofie - Antroposofi
Apeninský poloostrov - İtalya Yarımadası
Arabský poloostrov - Arap Yarımadası
Areios - Arius
Asklépios - Asklepios
Athos - Aynoroz
Atmosféra - Atmosfer
Atomová hmotnostní konstanta - Atomik kütle birimi
Baffinův ostrov - Baffin Adası
Barbados - Barbados
Basiliskos - Basiliscus
bezstarostný - kaygısız
bohoslužba - kilise
bosenština - Boşnakça
Bosna a Hercegovina - Bosna-Hersek
Bosna a Hercegovina - Bosna ve Hersek
Bosna a Hercegovina - Bosna Hersek
Boson - Bozon
Bospor - İstanbul Boğazı
Boston - Boston, Massachusetts
Bostonské pití čaje - Boston Çay Partisi
Bouvetův ostrov - Bouvet Adası
Britské Panenské ostrovy - Birleşik Krallık Virgin Adaları
broskev - şeftali
broskvoň - şeftali
Buenos Aires - Buenos Aires
bytost - yaratik
Centrální mocnosti - İttifak Devletleri
Citoslovce - Ünlem (dil bilgisi)
Cookovy ostrovy - Cook Adaları
Cytosin - Sitozin
Československo - Çekoslovakya
Daktyloskopie - Parmak izi
Deimos (měsíc) - Deimos (uydu)
Démokritos - Demokritos
Démosthenés - Demostenes
Dinosauři - Dinozor
Dionýsos - Dionysos
Dmitrij Dmitrijevič Šostakovič - Dimitri Şostakoviç
domýšlivost - kibir
dosáhnout - ulaşmak
dostatečný - yeterli
dostávat - almak
Dostih - At yarışı
Dysprosium - Disprozyum
dysprosium - disprosyum
Eclipse (vývojové prostředí) - Eclipse (yazılım)
Efesos - Efes
Ekosystém - Ekosistem
Eleanor Roosevelt - Eleanor Roosevelt
Éós - Eos (mitoloji)
Epiktétos - Epiktetos
Epikúros - Epikür
Eratosthenés z Kyrény - Eratosthenes
Erebos - Erebus
Erós - Eros (mitoloji)
Eusebios z Kaisareie - Caesarea'lı Eusebius
Faerské ostrovy - Faroe Adaları
Fibonacciho posloupnost - Fibonacci serisi
Fiktivní postava - Hayalî karakter
Filosofie - Felsefe
Fjodor Michajlovič Dostojevskij - Fyodor Mihayloviç Dostoyevski
Flavius Iosephus - Josephus
Fosfát - Fosfat
fosfor - fosfor
Fosílie - Fosil
Fosilní palivo - Fosil yakıtlar
Fotosféra - Işıkyuvarı
fotosyntéza - fotosentez
Fridrich I. Barbarossa - Friedrich Barbarossa
Glasnosť - Glasnost
Global Positioning System - GPS
Gramotnost - Okuryazarlık
Gyroskop - Jiroskop
Héfaistos - Hephaistos
Hélios - Helios
Hérakleitos - Heraklitos
Hérodotos - Herodot
Hésiodos - Hesiodos
Heterosexualita - Heteroseksüellik
Hieronymus Bosch - Hieronymus Bosch
Hipparchos - İparhos
Hmotnost - Kütle
homosexualita - eşcinsellik

 

Pozn. některá odborná slova v tomto slovníku začínají velkým písmenem, píší se však malými.

 

Přeložit os do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny DEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny AFangličtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "os" v českém výkladovém slovníku

 

Reklama