Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (anglicko-český slovník)

 

Pro anglický výraz degree bylo nalezeno překladů: 23 (přesná shoda: 9, obsahující výraz: 14).

 

anglický výraz EN   CZ český překlad
n: degree
{dIgri:}
- řád
n: degree
{dIgri:}
- míra
n: degree
{dIgri:}
- hodnost
n: degree
{dIgri:}
- akademická hodnost
adj: degree
{dIgri:}
- stupňový
degree
{dIgri:}
- titul
[eko.] degree
Uznávaná národní nebo mezinárodní vysokoškolská hodnost nebo rovnocená kvalifikace nabytá po středoškolském vzdělání v průběhu minimálně tříletého pravidelného denního studia nebo rovnocenného dálkového studia. {dIgri:}
- vysokoškolsk hodnost
degree
{dIgri:}
- hodnota
degree
{dIgri:}
- stupeň
n: academic degree - akademický titul
n: bachelor's degree - bakalářský titul (Bc.)
[eko.] deaktivation degree - stupeň dezaktivace (vodní hospodářství)
n: [fráz.] [tech.] degree of freedom - stupeň volnosti
degrees
{dIgri:z}
- stupně
[eko.] geothermal degree
- geotermický stupeň
[fráz.] major degree
- velká míra
n: master's degree
- titul magistra
[eko.] purification degree of waste water treatment plant
- účinnost čistírny odpadní vody
second-degree
- druhého stupně
ten-degree beer
- desítka
third degree
- třetí stupeň
n: third degree
- brutální zacházení
twelve-degree beer
- dvanáctka

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

Přeložit degree do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "degree" v českém výkladovém slovníku

 


 

Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž