Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (anglicko-český slovník)

 

Pro anglický výraz CEA bylo nalezeno překladů: 101 (přesná shoda: 1, obsahující výraz: 100).

 

anglický výraz EN   CZ český překlad
[eko.] CEA
{si:}
- analýza efektivnosti nákladů
Antarctic Ocean - Antarktický oceán
Arctic Ocean - Arktický oceán
Atlantic Ocean - Atlantický oceán
be concealed - skrývat se
cease
{si:s}
- zastavit se
v: cease
{si:s}
- zastavit
v: cease
{si:s}
- ustat
cease
{si:s}
- přestávat
cease
{si:s}
- přestat
cease to exist
- zaniknout
cease-fire
- klid zbraní
v: cease-fire
- nestřílet!
adj: ceased
{si:st}
- zastavený
adj: ceased
{si:st}
- zaniklý
adj: ceased
{si:st}
- ukončený
ceasefire
{si:sfTR}
- příměří
adj: ceaseless
{si:slIs}
- neustálý
adj: ceaseless
{si:slIs}
- nepřetržitý
ceaselessly
{si:zlHsli:}
- neustále
ceaselessly
{si:zlHsli:}
- nepřetržitě
n: ceaselessness
- nestálost
v: ceases
{si:sIz}
- zastavil
v: ceases
{si:sIz}
- zanikl
v: ceases
{si:sIz}
- ustal
v: ceases
{si:sIz}
- ukončil
v: ceases
{si:sIz}
- přestal
adj: ceasing
{si:sIN}
- ustávající
adj: ceasing
{si:sIN}
- přestávající
n: cetacean
{sItJLHn}
- kytovec
v: conceal
{kHnsi:l}
- zatajit
conceal
{kHnsi:l}
- zakrývat
conceal
{kHnsi:l}
- utajit
conceal
{kHnsi:l}
- zakrýt
v: conceal
{kHnsi:l}
- zamaskovat
conceal
{kHnsi:l}
- skrývat
conceal
{kHnsi:l}
- tajit
conceal
{kHnsi:l}
- ukrýt
conceal
{kHnsi:l}
- skrýt
adj: concealable
- zatajitelný
adj: concealable
- utajitelný
v: concealed
{kHnsi:ld}
- ukrýval
adj: concealed
{kHnsi:ld}
- zakrytý
adj: concealed
{kHnsi:ld}
- ukrytý
concealed
{kHnsi:ld}
- utajeno
n: concealing
{kHnsi:lIN}
- utajování
n: concealment
{kHnsi:lmHnt}
- úkryt
n: concealment
{kHnsi:lmHnt}
- ukrytí
n: concealment
{kHnsi:lmHnt}
- zatajování
n: concealment
{kHnsi:lmHnt}
- utajení
n: concealment
{kHnsi:lmHnt}
- maskování
v: conceals
{kHnsi:lz}
- utajuje
v: conceals
{kHnsi:lz}
- zamlčuje
v: conceals
{kHnsi:lz}
- skrývá
crustacean
{krHstJLHn}
- korýš
danceable
- způsobilý k tanci
v: decease
- zemřít
adj: deceased
{dIsi:st}
- zesnulý
adj: deceased
{dIsi:st}
- zemřelý
adj: discalceate
- bosý
adj: effaceable
- smazatelný
adj: effaceable
- vymazatelný
adj: effaceable
- zahladitelný
adj: embraceable
- přijatelný
adj: embraceable
- pochopitelný
adj: embraceable
- obemknutelný
n: enforceability
{enfOrsHbIlIti:}
- vymahatelnost
adj: enforceable
{enfOrsHbHl}
- vynutitelný
adj: enhanceable
- vylepšitelný
[eko.] Enterobacteriaceae
- Enterobacteriaceae
[eko.] European River Ocean System
- European River Ocean System EROS
[eko.] European River Ocean System
- EROS European River Ocean System
adj: irreplaceable
{IrHplJsHbHl}
- nenahraditelný
n: irreplaceableness
- nenahraditelnost
n: [jmén.] Marceau
příjmení {ma:rsC}
- Marceau
[zkr.] MSCEA
- My Southern Comforts' Empty Again
nonenforceable
- nevynutitelný
noticeable
{nCtHsHbHl}
- pozoruhodný
adj: noticeable
{nCtHsHbHl}
- znatelný
adj: noticeable
{nCtHsHbHl}
- patrný
noticeably
{nCtIsHbli:}
- pozoruhodně
ocean
{CLHn}
- oceán
n: ocean bottom
- dno oceánu
n: ocean trip
- plavba přes oceán
adj: ocean-going
- zaoceánský
oceanfront
{CLHnfrAnt}
- přímořský pás
adj: oceangoing
{CLHngCIN}
- zaoceánský
n: [zem.] Oceania
- Oceánie
adj: oceanic
{CLi:EnIk}
- oceánský
n: oceanic abyss
- podmořská propast
oceanographer
- oceánograf
oceanographic
{CLHnHgrEfIk}
- oceánografický
oceanography
{CLHna:grHfi:}
- oceánografie
n: oceanology
- oceánologie
n: pl. oceans
{CLHnz}
- oceány
n: [jmén.] Oceanside
{CLHnsTd}
- město - Spojené státy americké
n: [zem.] Pacific Ocean
- Tichý Oceán
n: panacea
{pEnHsi:H}
- všelék
adj: peaceable
{pi:sHbHl}
- klidný
adj: peaceable
{pi:sHbHl}
- pokojný
adj: peaceable
{pi:sHbHl}
- mírumilovný

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

Přeložit CEA do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "CEA" v českém výkladovém slovníku

 


 

Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž