Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Rumunský slovník (česko-rumunský slovník)

 

Pro český výraz os bylo nalezeno překladů: 100 (přesná shoda: 0, obsahující výraz: 100).

 

český výraz CZ   Ro rumunský překlad
31. prosinec - 31 decembrie
8. prosinec - 8 decembrie
Abrahám (biblická postava) - Avraam
Adenosintrifosfát - Adenozintrifosfat
agnosticismus - agnosticism
Aiolos - Eol
Aischylos - Eschil
Akira Kurosawa - Akira Kurosawa
Albatrosovití - Diomedeidae
Aleutské ostrovy - Insulele Aleutine
Allosaurus - Allosaurus
Ambrosius - Ambroziu de Milano
Americká válka za nezávislost - Războiul de independenţă al Statelor Unite ale Americii
Americké Panenské ostrovy - Insulele Virgine Americane
Anaximandros - Anaximandru
Antroposofie - Antroposofie
Apeninský poloostrov - Peninsula Italică
Arabský poloostrov - Peninsula Arabică
Areios - Arius
Aristarchos ze Samu - Aristarh din Samos
Aritmetická posloupnost - Progresie (matematică)
Asklépios - Asclepios
Athos - Muntele Athos
Atmosférický tlak - Presiune atmosferică
Atomová hmotnostní konstanta - Unitate atomică de masă
Baffinův ostrov - Insula Baffin
Barbados - Barbados
Basileios Veliký - Vasile cel Mare
Basiliskos - Basiliskos
bdělost - vigilenţă
bezpečnost - securitate
bezstarostný - fără
Biosféra - Biosferă
Bosna a Hercegovina - Bosnia şi Herţegovina
Boson - Boson
Bospor - Bosfor
Boston - Boston, Massachusetts
Britské ostrovy - Insulele Britanice
Britské Panenské ostrovy - Insulele Virgine Britanice
budoucnost - viitor
Buenos Aires - Buenos Aires
bytost - fiinţă
Calvados (departement) - Calvados
Centrální mocnosti - Puterile Centrale
Cévnaté rostliny - Cormofit
Cookovy ostrovy - Insulele Cook
Cytoskelet - Citoschelet
Československo - Cehoslovacia
činnost - activitate
Deimos (měsíc) - Deimos (satelit)
Dělostřelectvo - Artilerie
Démokritos - Democrit
Démosthenés - Demostene
Dinosauři - Dinozaur
Dionýsos - Dionis
Dmitrij Dmitrijevič Šostakovič - Dmitri Şostakovici
dospělý - adult
dostupnost - disponibilitate
dysprosium - disprosiu
Eclipse (vývojové prostředí) - Eclipse
Ekosystém - Ecosistem
Eleanor Roosevelt - Eleanor Roosevelt
Elektronový mikroskop - Microscop electronic
Éós - Eos
Epiktétos - Epictet
Epikúros - Epicur
Eratosthenés z Kyrény - Eratosthenes
Erebos - Erebus
Erós - Eros
Eusebios z Kaisareie - Eusebiu din Cezareea
Faerské ostrovy - Insulele Feroe
Faerské ostrovy - Feroe
Fibonacciho posloupnost - Numerele Fibonacci
Filosofie - Filozofie
Fjodor Michajlovič Dostojevskij - Fiodor Dostoievski
fosfor - fosfor
fosilie - fosilă
Fosilní palivo - Combustibil fosil
Fotosyntéza - Fotosinteză
Fridrich I. Barbarossa - Frederic I, Împărat Roman
Global Positioning System - Global Positioning System
gnosticismus - gnosticism
Gyroskop - Giroscop
Héfaistos - Hefaistos
Hélios - Helios
Hérakleitos - Heraclit
Hérodotos - Herodot
Hésiodos - Hesiod
Heterosexualita - Heterosexualitate
Hieronymus Bosch - Hieronymus Bosch
Hilbertův prostor - Spaţiu Hilbert
Hipparchos - Hiparh
hlasitost - volum
Hmotnost - Masă
Homeostáza - Homeostazie
homosexualita - homosexualitate
hotovost - numerar
hranostaj - hermelina
Hydrosféra - Hidrosferă
Hypnos - Hypnos

 

Pozn. některá odborná slova v tomto slovníku začínají velkým písmenem, píší se však malými.

 

Přeložit os do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny DEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny AFangličtiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "os" v českém výkladovém slovníku

 

Česká pirátská strana


Reklama