Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Polský slovník (česko-polský slovník)

 

Pro český výraz os bylo nalezeno překladů: 100 (přesná shoda: 0, obsahující výraz: 100).

 

český výraz CZ   Pl polský překlad
31. prosinec - 31 grudnia
8. prosinec - 8 grudnia
Abrahám (biblická postava) - Abraham (postać biblijna)
Absolutní hvězdná velikost - Absolutna wielkość gwiazdowa
Adenosintrifosfát - Adenozynotrifosforan
aerosol - aerosol
aerosol - aerozol
aerosol atmosférický - aerosol
agentura pro ochranu prostředí životního - agencja ochrony środowiska
agentura pro ochranu prostředí životního - organ administracji odpowiedzialny za ochronę środowiska
agnosticismus - agnostycyzm
agroekosystém - ekosystem rolny
Aiolos - Eol
Aischylos - Ajschylos
akce na vyčištění oblasti postižené katastrofou - działania porządkowe po klęskach żywiołowych
Akira Kurosawa - Akira Kurosawa
akustické vlastnosti - cechy akustyczne
Albatrosovití - Albatrosy
Aleutské ostrovy - Aleuty
Allosaurus - Allozaur
Ambrosius - Święty Ambroży
Americká válka za nezávislost - Wojna o niepodległość Stanów Zjednoczonych
Americké Panenské ostrovy - Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych
analýza ekosystému - analiza ekosystemu
analýza nákladů a přínosů - analiza kosztów i zysków
analýza vlivů na prostředí životní - raport oceny oddzia lywania na środowisko
analýza životního prostředí - analiza środowiska
Anaximandros - Anaksymander
antarktický ekosystém - ekosystem Antarktydy
Antroposofie - Antropozofia
Apeninský poloostrov - Półwysep Apeniński
apostrof - apostrof
Arabský poloostrov - Półwysep Arabski
Areios - Ariusz
Archosauři - Gady naczelne
Aristarchos ze Samu - Arystarch z Samos
Aritmetická posloupnost - Ciąg arytmetyczny
arktický ekosystém - ekosystem Arktyki
Asklépios - Asklepios
astenosféra - astenosfera
Athos - Athos
atlas rostlin - flora
atlas rostlin - flora (dokumnetacja)
atmosféra - atmosfera
Atmosféra (jednotka) - Atmosfera fizyczna
atmosférické srážky - opady atmosferyczne
atmosférické vrstvy - warstwy atmosfery
Atmosférický tlak - Ciśnienie atmosferyczne
Atomová hmotnostní konstanta - Jednostka masy atomowej
Baffinův ostrov - Ziemia Baffina
banka vzorků životního prostředí - bank okazów ekologicznych
Barbados - Barbados
Basileios Veliký - Bazyli Wielki
Basiliskos - Bazyliskus
bdělost - czujność
bělicí prostředek - środek wybielający
bentos - bentos
bezpečnost - bezpieczeństwo
bezpečnost ovzduší - bezpieczeństwo powietrzne
bezpečnost práce - bezpieczeństwo pracy
bezpečnost reaktoru - bezpieczeństwo reaktorów
bezpečnostní opatření - środki bezpieczeństwa
bezstarostný - beztroski
biologická bezpečnost - bezpieczeństwo biologiczne
biologická dostupnost - przyswajalność biologiczna
biologická odbouratelnost - rozkład biologiczny
biologická vlastnost - cecha biologiczna
biologie rostlin - biologia roślin
biosféra - biosfera
biosyntéza - biosynteza
blahoslavený - beatyfikacja
bosenština - bośniacki
Bosna - Bośnia
Bosna a Hercegovina - Bośnia i Hercegowina
Boson - Bozon
Bospor - Bosfor
Boston - Boston
Bostonské pití čaje - Herbatka bostońska
Bouvetův ostrov - Wyspa Bouveta
Britské ostrovy - Wyspy Brytyjskie
Britské Panenské ostrovy - Brytyjskie Wyspy Dziewicze
broskev - brzoskwinia
broskvoň - brzoskwinia
budoucnost - przyszłość
Buenos Aires - Buenos Aires
bytost - stwór
Calvados (departement) - Calvados (departament)
Centrální mocnosti - Państwa centralne
Cévnaté rostliny - Rośliny naczyniowe
cíl kvality životního prostředí - cel ochrony środowiska
Citoslovce - Wykrzyknik (część mowy)
Cookovy ostrovy - Wyspy Cooka
Ctnost - Cnota
Cytosin - Cytozyna
Cytoskelet - Cytoszkielet
část rostliny - części roślin
částice látek atmosféry - pył zawieszony
Československo - Czechosłowacja
četnost výskytu v přírodě - obfitość ekologiczna
čin trestný proti prostředí životnímu - przestępstwo przeciwko środowisku

 

Pozn. některá odborná slova v tomto slovníku začínají velkým písmenem, píší se však malými.

 

Přeložit os do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny DEněmčiny AFangličtiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "os" v českém výkladovém slovníku

 

Česká pirátská strana


Reklama